Voor studenten: VONKC-studentenlidmaatschap

VONKC is een Vakvereniging voor Onderwijs, Kunst en Cultuur. Een belangrijke speerpunt van VONKC is de vakinhoudelijke ontwikkeling van het kunstonderwijs in Nederland. Studenten van de kunstvakdocentenopleidingen, beroepskunstenaars in de klas (BIK), de PABO en cultuurcoördinatorcursussen vormen de toekomst van het onderwijs in beeldende kunst en vormgeving, dans, film, ckv, kunst algemeen en overige kunst & cultuur in Nederland en vormen daarmee een belangrijke doelgroep voor VONKC.

Lees meer