Internetconsultatie Wetsvoorstel voor de invoering van het lerarenregister

Het is een belangrijk wetsvoorstel omdat het de positie van leraren versterkt en leraren de noodzakelijke zeggenschap geeft over hun werk. Er is al een vrijwillig register waarmee leraren laten zien dat ze goed opgeleid zijn en hun vak goed bijhouden. Dat register en die nascholing worden straks verplicht, maar ook de omschrijving van het beroep en de professionele ruimte die een leraar nodig heeft, worden wettelijk vastgelegd.

Lees meer

VONKC-voorzitter is opgevolgd : Wim Majoor > Ruud van der Meer

In de algemene ledenvergadering van maandag 17 november werd er gesproken naar aanleiding van de begroting 2015 en de beleidsnotitie van het VONKC-bestuur. Ook het afscheid van Wim Majoor als voorzitter van VONKC vond plaats. Veel dank en lovende woorden vielen hem ten deel.

Lees meer

De Onderwijscoöperatie zoekt leraren die als ambassadeur voor peer review aan de slag willen gaan

Peer review is een centrale activiteit binnen de programmalijn professionele ruimte van de Onderwijscoöperatie. Dit schooljaar willen we bij leraren de aandacht gaan vestigen op collegiale consultatie: leraren informeren over peer review en leraren verleiden om peer review structureel in te zetten!

Lees meer

Van de VONKC-bestuurstafel

Graag willen we al onze leden een mooie zomer toewensen. Na een druk jaar is het goed uitrusten en energie opdoen voor alle uitdagingen die ons te wachten staan. Bedankt voor jullie vertrouwen en steun. Hier vind je een kort overzicht waar je vakvereniging zoal mee bezig is.

Lees meer

Gezocht: Enthousiaste Onderwijscoöperatie-ambassadeurs!

Voor het schooljaar 2014-2015 is een aantal vacatures beschikbaar! Ben jij die leraar die jouw collega’s kan enthousiasmeren voor de doelstellingen van de Onderwijscoöperatie inclusief projecten als peer review, Onderwijspioniers en natuurlijk registerleraar.nl.? Meld je dan nu aan!

Lees meer