De Onderwijscoöperatie zoekt leraren die als ambassadeur voor peer review aan de slag willen gaan

Peer review is een centrale activiteit binnen de programmalijn professionele ruimte van de Onderwijscoöperatie. Dit schooljaar willen we bij leraren de aandacht gaan vestigen op collegiale consultatie: leraren informeren over peer review en leraren verleiden om peer review structureel in te zetten!

Lees meer

Van de VONKC-bestuurstafel

Graag willen we al onze leden een mooie zomer toewensen. Na een druk jaar is het goed uitrusten en energie opdoen voor alle uitdagingen die ons te wachten staan. Bedankt voor jullie vertrouwen en steun. Hier vind je een kort overzicht waar je vakvereniging zoal mee bezig is.

Lees meer

Gezocht: Enthousiaste Onderwijscoöperatie-ambassadeurs!

Voor het schooljaar 2014-2015 is een aantal vacatures beschikbaar! Ben jij die leraar die jouw collega’s kan enthousiasmeren voor de doelstellingen van de Onderwijscoöperatie inclusief projecten als peer review, Onderwijspioniers en natuurlijk registerleraar.nl.? Meld je dan nu aan!

Lees meer

In Memoriam Toon Gerritse

Op 30 maart 2014 overleed te 's-Hertogenbosch Toon Gerritse, de grondlegger van zijn dialectische didactiek, waarmee hij in de zestiger jaren van de vorige eeuw het tekenonderwijs een nieuw fundament gaf.

Lees meer

Waar is je vakvereniging op dit moment mee bezig?

Vonkc is op dit moment druk bezig met allerlei zaken bezig. We willen je met dit bericht graag op de hoogte brengen van wat er allemaal gaande is in "beeldend onderwijsland".

Lees meer