CvTE enquête voor nieuwe syllabus 2022 - havo en vwo Kunst en Leven

Dit najaar zal een syllabuscommissie beeldende vakken vwo van het College voor Toetsen en Examens starten om een nieuw thema uit te werken, waarin examenkandidaten tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving vwo (tehatex vwo) in het examenjaar 2022 centraal examen zullen doen.

Naar aanleiding van bijeenkomsten over het centraal examen vwo hebben wij nagedacht over een andere opzet van de syllabus. Tijdens bijeenkomsten over het centraal examen havo kwam naar voren dat er docenten beeldende vakken havo zijn die graag met een uitgebreider thema zouden werken, zoals ook bij vwo.

Graag leggen wij u hierover een aantal vragen voor via een digitale enquête. Deze enquête is bereikbaar via onderstaande link en in te vullen tot en met 5 november 2018.

Enquête syllabus en centraal examen tehatex vwo

Enquête syllabus en centraal examen tehatex havo

Ik dank u hartelijk voor de genomen moeite.


Met vriendelijke groet,
Freya Martin
Clustermanager talen en kunst & cultuur havo/vwo
College voor Toetsen en Examens

Volgende artikelStand van zaken Beroep Leraar en de Beroepsgroep
Vorige artikelExamenblad: septembermededelingen 2019 en ontvangen van vakspecifieke mailings