De FvOv-verenigingen roepen hun leden op tot staking op 30 en 31 januari!

De FvOv-verenigingen hebben vorige week hun leden gepeild over het al of niet aansluiten bij de  aangekondigde onderwijsstaking op 30 en 31 januari 2020. De uitkomst is bekend, ja we zullen aansluiten bij de staking op 30 en 31 januari. Doel van de acties is om nogmaals de grote noden van het PO en VO onder de aandacht te brengen. De structurele problemen vragen ook om structurele investeringen.

De respons op de ledenpeiling was met ca. 12% van de FvOv-leden in het PO en VO, lager dan bij vorige peilingen. Bij VONKC waren er 120 reacties. De respons is echter hoog genoeg voor een valide uitkomst. Hieronder de uitkomst van de peiling op hoofdlijnen:

  • Verreweg het grootste deel van de respondenten geeft aan dat we actie moeten blijven voeren en moeten inzetten op meer structureel geld. De manier waarop men dit wil verschilt licht. In het PO kiest men vooral voor staken. In het VO is men van mening dat een opbouw in de acties, waarbij uiteindelijk een staking gehouden kan worden, effectiever zal zijn.
  • Een kleine meerderheid van de respondenten geeft aan dat we een staking van een andere bond moeten steunen. Bij VONKC was bijna 58% van de reacties hiervoor. Hiermee is er dus draagvlak om de staking op 30 en 31 januari te volgen. Dit draagvlak is in het PO (64,7%) duidelijk groter dan in het VO (47,8%).
  • De stakingsbereidheid op de scholen wordt door de mensen uit het VO veel lager ingeschat dan door de mensen in het PO.
  • Een groot deel van de respondenten geeft aan dat een meerdaagse staking de voorkeur heeft.

Op basis van deze uitslag sluiten de FvOv-verenigingen zich dus aan bij de aangekondigde onderwijsacties in januari. We zullen binnenkort meer duidelijkheid verschaffen over de invulling van deze dagen.

Volgende artikelAlsnog een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao-po!
Vorige artikelJan van Gemert (BDD-bestuurslid) ontvangt lintje!