De kunstvakverenigingen en 2032: onze vakken en curriculumontwikkeling

De kunstvakverenigingen en 2032: onze vakken en curriculumontwikkeling

Het is belangrijk dat er bij leraren draagvlak is voor plannen voor een nieuw curriculum. Daarom willen de kunstvakverenigingen graag uw mening horen over het Eindadvies van het Platform Onderwijs2032.

Het advies gaat over wat leerlingen moeten leren (de doelen van het onderwijs), over de vakken en de inhoud van die vakken. Kort gezegd over het curriculum in het onderwijs voor 4- tot 18-jarigen. Ook de kunstvakken zijn in de plannen betrokken!

Enquête
Houd je mailbox in de gaten en laat weten wat jij vindt!

Bijeenkomst
Kom naar onze dialoogbijeenkomst, praat mee en geef adviezen aan de staatssecretaris. Leden en niet-leden zijn op 4 oktober 2016 van harte welkom om 18.00 uur in Utrecht! Meld je je hier aan?

De uitkomsten van onze raadpleging worden via de dialoogbijeenkomsten meegenomen in het Verdiepingsfase-rapport dat de Onderwijscoöperatie op 1 november aanstaande uitbrengt aan de staatssecretaris van Onderwijs.

Meer informatie over Onderwijs2032 en de Verdiepingsfase van de Onderwijscoöperatie.

Volgende artikelRaadplegingen over nieuwe SLO Handreiking schoolexamen CKV
Vorige artikelStudiedag Kunst algemeen op 21 maart 2016