De minister geeft openheid over haar cultuurbeleid

De minister en de staatssecetaris informeren de Kamer voor de zomer over de toekomst van het vak CKV. Voor de cultuurkaart is de komende tien jaar 4,9 miljoen euro per jaar beschikbaar. Wat betreft het vak CKV houdt de minister haar besluit nog even vast.  

Cultuuronderwijs staat voorop in de cultuurvisie van minister Bussemaker. Goed cultuuronderwijs is van cruciaal belang voor individu en samenleving. Haar doel is dat álle kinderen en jongeren een 'startkwalificatie' meekrijgen. Om dit te bereiken wil de minister:

  • een bestuurlijk kader vastleggen, samen met de staatssecretaris van onderwijs, de PO-raad en lokale bestuurders
  • een leerlijn cultuureducatie voor het primair onderwijs
  • het programma Cultuureducatie met Kwaliteit voortzetten
  • deze lijn uitbreiden naar het voortgezet onderwijs (met daarin wellicht een rol voor ckv)
  • de cultuurkaart behouden

Lees meer

Volgende artikelBrief aan fracties Tweede Kamer over Cultuurkaart voortgezet onderwijs
Vorige artikelWhat The Art?! AVRO programma met gratis lesmateriaal!