De voorstellen voor de curriculumherziening staan online! Denk mee met VONKC!

De voorstellen voor de curriculumherziening staan online! Denk mee met VONKC!

Het is voor het eerst dat de kerndoelen in samenhang worden herzien. En het is voor het eerst dat leraren uit het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs hierbij zélf de eerste voorzet doen. Zo’n 150 leraren en schoolleiders in ontwikkelteams binnen negen leergebieden werken hier sinds het voorjaar van 2018 aan. Ze maken scherpe keuzes in het onderwijsprogramma, waarmee ze meer ruimte creëren voor eigen invulling van leraren en minder overladenheid. De ontwikkelteams werken nauw samen met 84 ontwikkelscholen die regelmatig feedback geven. Zij verkennen of de gestelde ambities haalbaar zijn voor de onderwijspraktijk. Op www.curriculum.nu vindt u alle voorstellen. Zoals: begrip voor de werking van en omgang met digitale technologie, een basiskennis van statistiek in het primair onderwijs en aandacht voor leren communiceren met en over literatuur voor alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs.

Kunst & Cultuur
Het ontwikkelteam Kunst & Cultuur heeft een samenhangend programma geformuleerd waarbij zij leerlingen uitdagen nieuwe maak- en ontwerpprocessen te gebruiken en innovatieve oplossingen te zoeken. Zij onderscheiden daarvoor de aspecten ‘maken en betekenis geven’ en ‘meemaken en betekenis geven’. ‘Maken en betekenis geven’ richt zich op de kunstpraktijk in (bewegend) beeld, klank, woord en beweging en cross overs tussen (nieuwe) disciplines. Bij het maken staat het experimenteren, creëren, vormgeven en (re)produceren centraal. Het ‘meemaken en betekenis geven’ richt zich op onder meer de context, functie en beleving van professionele kunst binnen en buiten school. Leerlingen leren onder andere de uitingen van kunst en cultuur te onderzoeken en te bevragen.

Rik Weeting, docent Drama: “In de combinatie van de aspecten ‘maken en betekenis geven’ en ‘meemaken en betekenis geven’ ontstaat nieuw onderwijs dat verbindingen legt tussen kunstdisciplines, tussen leergebieden en met mondiale thema’s als techniek en innovatie. Onderwijs waarin leerlingen inspiratie opdoen, experimenteren, fantaseren, onderzoeken, spelen en zich verwonderen.”

De ontwikkelteams van leraren en schoolleiders vragen uw feedback op hun conceptvoorstellen. Grasduin hier voor de informatie van ons leergebied en zet de leergebieden naast elkaar en/of download deze bestanden:

De ontwikkelteams hebben een stevige basis van kennis en vaardigheden per leergebied uitgewerkt. Daarnaast hebben de teams vier verbindende thema’s binnen hun leergebied verwerkt die voor leerlingen met het oog op hun toekomst van belang zijn: duurzaamheid, globalisering, technologie en gezondheid. Deze thema’s raken aan verschillende leergebieden en leerlingen kunnen ze vanuit de invalshoek van verschillende vakken en leergebieden bekijken. 

Consultatierondes en feedback
Leraren, schoolleiders, leerlingen en ouders, vakverenigingen zoals VONKC, lerarenopleidingen en wetenschappers, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven hebben allemaal meegedacht en feedback gegeven op de eerdere voorstellen. De ontwikkelteams zijn begeleid door curriculumexperts.

De komende periode is er opnieuw mogelijkheid om te reageren op de voorstellen. Na verwerking van de feedback overhandigen de leraren en schoolleiders hun definitieve voorstel in het najaar aan de minister voor basis- en voortgezet onderwijs.

Bij het ontwikkelteam Kunst&Cultuur, VONKC en BDD bent u op 14 mei van harte welkom om uw feedback te geven! Wij zijn benieuwd naar uw mening! Aanmelden

 

Volgende artikelBijeenkomst uitwerking testcorrectie kunst (algemeen) havo
Vorige artikelKomende activiteiten