Decentrale onderhandelaar arbeidsvoorwaarden FvOv-vacature in de regio Zuidoost-Nederland

Lijkt het je interessant om je naast je onderwijsbaan 2 dagen per week voor jouw collega’s in het onderwijs in te zetten, dan is hier je kans! Door het vertrek van een van onze onderhandelaars zal er met ingang van het schooljaar 2019-2020  een vacature van 0,4 fte ontstaan voor de functie van ‘decentrale onderhandelaar arbeidsvoorwaarden’ in de regio’s Limburg, oostelijk Noord-Brabant en het zuiden van Gelderland.
Je voert namens de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) onderhandelingen (samen met de onderhandelaars van de AOb, CNVO en AVS) met de werkgevers in het PO en VO. In de meeste gevallen wordt overlegd over de rechtspositionele consequenties van reorganisatie en fusie. Wanneer er een resultaat wordt bereikt wordt dit met de leden van de bij de FvOv aangesloten verenigingen, waaronder VONKC, teruggekoppeld.

Je zult voor deze functie bekend moeten zijn met de collectieve afspraken in de cao’s in PO en VO. Ervaring in de medezeggenschap (o.a. formatieplan, meerjarenbegroting en taakbeleid) is een pré, goede contactuele eigenschappen zijn een must, flexibiliteit is een vereiste en je moet in staat zijn om snel de kern in beleidsstukken te herkennen. Het werk brengt met zich mee dat je de nodige kilometers (de FvOv vergoedt deze kosten) maakt om bij de school te komen waarmee de afspraak gemaakt is. Uiteraard krijg je een interne opleiding om goedbeslagen ten ijs te komen.
Dit werk valt op basis van de cao onder imperatief verlof, dat betekent dat je werkgever je jaarlijks voor deze dagen moet vrijstellen en daarvoor een vastgestelde vergoeding ontvangt. Formeel blijf je in dienst bij de werkgever.

Wat doe je?

  • De decentrale onderhandelaar voert aan de hand van de standpunten van de FvOv overleg met de werkgevers in het PO en VO over de rechtspositionele gevolgen van fusie en reorganisatie en om de vaststelling of wijziging van het werkgelegenheidsbeleid of (voor het VO) over afwijken van de centrale cao vo.
  • Je stemt je activiteiten en onderhandelingen af met de overige onderhandelaars van de FvOv.
  • De onderhandelaar informeert bij een onderhandelingsresultaat de bij een werkgever werkzame leden en legt daarover verantwoording af.
  • De onderhandelaar kan op basis van specifieke deskundigheid ingezet worden op andere terreinen waar de FvOv zich op beweegt. Te denken valt hierbij aan werkzaamheden voor het gebied van Medezeggenschap, Professionalisering en Onderwijsontwikkeling.

Wie zoeken we?
Een onderhandelaar die:

  • beargumenteerde standpunten durft uit te dragen en daarbij goede relaties onderhoudt met werkgevers, de verenigingen van de FvOv, de bij verenigingen werkzame leden en collega-onderhandelaars.
  • daarnaast interesse heeft in medezeggenschap en bereid is hierover scholing te verzorgen en als MR-steunpunt voor de leden in de regio op te treden.

Je kunt je tot uiterlijk 15 februari 2019 solliciteren op deze functie bij info@fvov.nl, onder vermelding van de vereniging van de FvOv waar je lid van bent. Graag ontvangen we daarbij een beknopt CV en je motivatie.
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de voorzitter van de FvOv, Jilles Veenstra, op 06 39802915.

 

Volgende artikelEnquêteresultaten voor syllabi beeldende vakken HAVO en VWO 2022
Vorige artikelJij maakt het onderwijs - Stuur je LOF-aanvraag nu in!