Doet u ook mee aan de Monitor ‘nieuw’ examenprogramma CKV?

Voor de vierdeklassers havo en vwo startte dit schooljaar (2017-2018) het vernieuwde examenprogramma CKV.  SLO is benieuwd naar de ervaringen en bevindingen van docenten CKV met dit nieuwe programma en voert in juni een digitaal onderzoek uit.

De uitkomst van de enquête wordt na de zomer gedeeld en besproken tijdens enkele regionale CKV-bijeenkomsten en uiteindelijk verwerkt in de Handreiking schoolexamen CKV.

Wilt u meedoen? Meld u aan via tweedefase@slo.nl en de leerplanontwikkelaars Pascal Marsman en Ange Taminiau van SLO sturen u begin juni de vragenlijst toe. 

Via deze link gaat u rechtstreeks naar de vragenlijst.

 

Volgende artikelFeedback VONKC en BDD conceptvisie ontwikkelteam kunst en cultuur
Vorige artikelMee doen in een docentenontwikkelteam kunstvakken bovenbouw?