Eindadvies OnsOnderwijs2032

De toekomst is hier. Onderwijs 2032 stond het afgelopen jaar onderwijsbreed op de agenda en VONKC deed natuurlijk ook een bijdrage. Waar zijn de kunstvakken gebleven in het rapport en hoe is hun positie? VONKC denkt dat het met de positionering van onze vakken binnen het concept een goede opstap is.

Het rapport stelt dat creativiteit erg belangrijk is: 'Leerlingen leren uitdrukking geven aan hun gevoelens, creativiteit en opvattingen. Door die te uiten laten ze zien wie ze zijn en ontdekken ze wat ze mooi vinden en waar ze goed in zijn. Zo verkennen en ontwikkelen ze hun creatieve vermogens, komenze stevig in hun schoenen te staan en kunnen ze zich met anderen verbinden.
Het Platform2032vindt het van belang dat er ruim aandacht is voor cultuuronderwijs en de verschillende kunstdisciplines die daarbij horen (muziek, drama, dans, beeldende vorming et cetera).' Daarnaast stelt het rapport dat buiten het overstijgende ook aandacht moet zijn voor het vakeigene: 'Het accent zou moeten liggen op kernconcepten en karakteristieke denkwijzen uit de verschillende domeinen en de vakdisciplines die daaraan ten grondslag liggen. Ook de kernproblemen en dilemma's die samenhangen met beroepspraktijken horen daarbij.'

Het complete rapport 2032 is hier te downloaden.

Op de site van FvOv lees je ook hoe de vakverenigingen en het platform VVVO kennis hebben genomen van het rapport en hun brief aan de staatssecretaris hebben gestuurd. 

Volgende artikelSLO nodigt u uit!
Vorige artikelVacature CvTE-vaststellingscommissie dans vmbo per 1 augustus 2016