Examenbesprekingen

Elk jaar worden er examenbesprekingen georganiseerd door de vakverenigingen.

Karakter van alle bijeenkomsten
Deze besprekingen zijn bedoeld als service aan de leden van de kunstvakverenigingen. Ook niet-leden zijn hierbij van harte welkom.
De bijeenkomsten hebben de status van het delen van en het luisteren naar elkaars ervaringen met de voorbereidingen, de afname en de correctie van het centraal schriftelijk examen (CSE) en voor de beeldende vakken ook van het centraal praktisch examen (CPE) en de voorbereidingen (CPE) hierop. Deze opzet blijkt erg motiverend voor docenten, vooral voor de jongere generatie. De aanwezigen gebruiken de bijeenkomst als toetsmoment voor zichzelf: Hoe heb ik deze vraag gewaardeerd? Hoe hebben collega’s dat gedaan? Hoe moeten we het correctievoorschrift van het College voor Examens interpreteren?
Gezien het uitwisselingskarakter verschijnt er geen* verslag van deze bijeenkomst (van de muziekbesprekingen wordt wel een verslag gemaakt). Dit om te voorkomen dat degenen die niet aanwezig zijn, onjuiste conclusies trekken. De aantekeningen die we maken zijn ten behoeve van het Cito/het CvE.

Ook is het mogelijk dat tijdens een examenbespreking fouten in een opgave of correctievoorschrift geconstateerd worden. Dit zal dan gemeld worden aan de examenlijn van het College voor Examens en kan leiden tot een aanvulling op het correctievoorschrift of aanpassing van de normering.
Meestal wordt de vergadering bijgewoond door een vertegenwoordiger van het CvE en/of Cito. Hun rol beperkt zich echter tot toehoorder of het beantwoorden van (algemene) vragen die er leven. Tijdens de examenbesprekingen worden geen beslissingen genomen over aanpassingen van een correctievoorschrift.

Volgende artikelStedelijk Museum Amsterdam