Examenblad: septembermededelingen 2019 en ontvangen van vakspecifieke mailings

Voor je taak als examinator (corrector) van de centrale examens is het belangrijk dat je goed geïnformeerd bent. Dat kan via een persoonlijke pagina op Examenblad. Via deze pagina ontvang je inhoudelijke en formele informatie over de centrale examens van jouw vak op maat, zoals bijvoorbeeld een test met het correctievoorschrift of een enquête over een conceptsyllabus. Heb je als docent nog geen persoonlijke pagina op Examenblad.nl waardoor je de mailings niet rechtstreeks ontvangt, laat je hiervoor dan registreren door jouw examensecretaris.

Septembermededelingen 2019

Veranderingen t.o.v. 2018 zijn geel gemarkeerd:

Het centraal examenhavo TeHaTex 2019 heeft betrekking op de periode van het romaans tot heden, met nadruk op de periode vanaf 1800. Kunst, architectuur en vormgeving vanaf het neo-classicisme in de 19de eeuw tot heden komen derhalve in het examen aan de orde. In het examen 2019 zal uit de periode van vóór 1800 aandacht worden besteed aan de middeleeuwen. Het thema van het centraal examen 2019 is ‘Water’. Dit examen gaat over de symbolische betekenis van water en de manieren waarop kunstenaars, architecten en vormgevers water verbeelden en water als inspiratiebron of uitgangspunt nemen voor hun werk. Bij dit thema kunnen bijvoorbeeld de volgende kwesties aan bod komen: -De symboliek van water is rijk en divers. Hoe en met welk doel verbeeldt de kunstenaar water?  - Water is vloeibaar en ongrijpbaar. Hoe en waarom verbeeldt een kunstenaar water en waterschakeringen.  - Water is soms een inspiratiebron voor kunstenaars, architecten en vormgevers. Wat maakt water tot een inspiratiebron en tot welke vormen of toepassingen leidt dit?

Het vmbo-thema voor beeldende vorming in 2019 is “Identiteit”

Het magazine verschijnt in week 49 (vanaf maandag 3 december). Het magazine dient als inspiratie voor het cpe en geeft informatie over het kunsthistorisch perspectief waarbinnen de opgaven in het cse geplaatst kunnen worden. Docenten en kandidaten kunnen de informatie in het magazine gebruiken bij de voorbereiding op het cpe en het cse.
Het magazine is de enige bron met officiële informatie, die het CvTE vooraf over het centraal examen beeldende vakken verstrekt. Naar aanleiding van deze informatie wisselen docenten op internetforums soms ideeën uit. Het CvTE is op geen enkele wijze bij deze uitwisseling betrokken. 
De “Instructie voor de examinator” is als bijlage gevoegd bij deze vakspecifieke informatie en wordt dus niet meer met de decemberzending vanuit DUO verstuurd. Het document is te vinden via de examenpagina beeldende vorming en via de volgende link.
Instructie voor de examinator

 

Volgende artikelDe uitkomsten van de derde ontwikkelsessie Curriculum.nu Kunst & Cultuur: geef jouw feedback!
Vorige artikelCito-artikelen over de examens van 2018