Feedback vijfde consultatieronde Curriculum.nu

In de zomervakantie werd de laatste hand gelegd aan onze feedback aan het intwikkelteam Kunst & Cultuur. De input voor de vijfde consultatiebijdrage van VONKC en BDD is gebaseerd op de consultatiebijeenkomst van het ontwikkelteam met de vakverenigingen op 14 mei jl. en onze recente enquête onder leraren voortgezet onderwijs en leerkrachten en ICC-ers primair onderwijs.

Lees HIER de feedback aan het Curriculum.nu ontwikkelteam Kunst en Cultuur van VONKC en BDD.

De uitkomsten van de enquête zijn onlangs op onze website verschenen.

Volgende artikelDrie leraren genomineerd voor prestigieuze titel ‘Filmleraar van het jaar’
Vorige artikelOnderzoeksrapport: Wat vinden leraren po-vo van de voorstellen voor een nieuw kunstcurriculum?