FvOv/VONKC vraagt mening van leden van de aangesloten verenigingen!

Op vrijdag 1 november hebben we als FvOv onze handtekening onder een convenant met minister Slob gezet. Daarin wordt vastgelegd dat er 460 miljoen beschikbaar komt voor deze kabinetsperiode. In onze gezamenlijke claim (FvOv, CNV Onderwijs, AOb, AVS, PO-raad en VO-raad) voor een noodpakket hadden we gevraagd om in totaal 423,5 miljoen structurele investeringen (gebaseerd op onze eerdere claim bij de acties van 15 maart). Met het sluiten van dit convenant was voor alle bonden de staking van 6 november van de baan.

Uit de vele reacties uit het veld kunnen we opmaken dat we wellicht een inschattingsfout gemaakt hebben, vooral door de staking af te blazen met de ondertekening van het convenant. Daarom willen wij de leden van de bij de FvOv aangesloten verenigingen vragen om hun mening.

De deadline van deze peiling is maandag 4 november 18.00 uur, de tijd is krap! Hierna zal de ALV van de FvOv mede op basis van de uitkomst een besluit nemen. Deze zal morgenavond wereldkundig worden gemaakt!

Het convenantsbedrag was dus weliswaar hoger dan in onze claim, maar het gaat hier grotendeels om incidenteel geld. Daardoor is het niet mogelijk om de loonkloof tussen PO en VO verder te dichten en ook kunnen er geen structurele maatregelen worden genomen in de bestrijding van de werkdruk in het PO en VO. Om de middelen veilig te stellen hebben we, ondanks deze bedenkingen, gekozen om toch te tekenen. De raden en de bonden zijn nog steeds van mening dat deze investeringen structureel zouden moeten zijn en zij hebben afgesproken daarvoor de politiek te zullen aanspreken (voorafgaand aan de begrotingsbesprekingen van 6 en 7 november). We zijn benieuwd naar de reacties van onze leden! De leden ontvangen een link naar de peiling via hun vereniging.

Jilles Veenstra
Voorzitter FvOv

Bericht over het convenant (d.d. 1 november 2019)

Convenant aanpak lerarentekort

Volgende artikelFlitspeiling: FvOv/VONKC-handtekening blijft staan en oproep tot staking!
Vorige artikelHoe gaat de bovenbouw vo er uitzien als het aan VONKC en BDD ligt?