Gevraagd: reacties op de conceptvisie op ons vak en leergebied

De laatste weken is er hard gewerkt aan de conceptvisie(s) op onze vakken (Beeldende kunst & vormgeving, Dans) en leergebied. Deze conceptversie concentreert zich met name op po en onderbouw vo. De wens is uiteraard de doorlopende leerlijn naar de bovenbouw(en) nader te bewerkstelligen: oriënterend in het primair onderwijs, breed in de onderbouw, verdiepend (CKV) en specialiserend in de bovenbouw.

De planning is mede op ons verzoek door Curriculum.nu iets aangepast. Op 1 december 2017 moet de conceptvisie binnen zijn. Voor de definitieve visietekst inclusief de gezamenlijke visie op het leergebied kregen we wat meer tijd.

Graag nodigen we alle leden uit om mee te denken conceptvisietekst Beeldende Kunst en Vormgeving!
Om de verwerking van de reacties behapbaar te houden stelden we een enquête samen. Aan de hand van tien vragen ontvangen we graag jullie uiterlijk 4 december jullie reacties.

Jullie reacties worden op prijs gesteld! We zien ze graag tegemoet.
De definitieve visie wordt uiteindelijk vastgesteld door het VONKC-bestuur en aan Curriculum.nu gestuurd. Voor de visie op het leergebied zal nog afstemming met VLS en BDD plaatsvinden. In februari krijgen de leden van het ontwikkelteam K&C ter voorbereiding hun informatiepakket met o.a. daarin de visieteksten van de kunstvakverenigingen.

NB De concepttekst Dans vroeg iets meer tijd, daarvoor ontvangen onze Dansleden binnenkort een directe mail.

Volgende artikelMiniconferentie Redeneren en formuleren bij de (kunst)vakken
Vorige artikelPO-Front: openbare meet-up met minister Slob