Gevraagd: reacties op de visie op het vak DANS en leergebied K&C

Graag nodigen we alle leden/dansdocenten uit om mee te denken over de concept visietekst DANS. Om de verwerking van de reacties behapbaar te houden stelden we een enquête samen. Aan de hand van tien vragen ontvangen we graag jullie uiterlijk 4 december jullie reacties.

De laatste weken is er in het kader van Curriculum.nu hard gewerkt aan deze visie. Bijgaande conceptversie concentreert zich met name op po en onderbouw vo. De wens is uiteraard de doorlopende leerlijn naar de bovenbouw(en) nader te bewerkstelligen: oriënterend in het primair onderwijs, breed in de onderbouw, verdiepend (CKV) en specialiserend in de bovenbouw.

De definitieve visie wordt uiteindelijk vastgesteld door het VONKC-bestuur en aan Curriculum.nu gestuurd. Voor de visie op het leergebied zal nog afstemming met VLS en BDD plaatsvinden. In februari krijgen de leden van het ontwikkelteam Kunst & Cultuur ter voorbereiding hun informatiepakket met o.a. daarin de visieteksten van de kunstvakverenigingen.

We zien jullie reacties graag tegemoet! Alvast hartelijk dank!

Volgende artikelTerugblik kick-offs vmbo-havo-vwo november en december 2016
Vorige artikelMiniconferentie Redeneren en formuleren bij de (kunst)vakken