Het ontwikkelteam Kunst en Cultuur kan wat ons betreft aan de slag!

Het team gaat bouwstenen ontwikkelen: op hoofdlijnen beschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen in een doorlopende leerlijn van primair naar voortgezet onderwijs. Hierbij houden zij rekening met verschillende niveaus en de afstemming met het voorschoolse onderwijs en het vervolgonderwijs. Voorafgaand ontvangen de ontwikkelteamleden elk een informatiepakket (per team) waarin ook onze visiedocumenten worden opgenomen. Er zijn negen ontwikkelteams, zij komen bij elkaar in vier ontwikkelsessies, tussen februari 2018 en februari 2019.

Feedbackloops in 2018

Elke ontwikkelsessie bestaat uit drie dagen teamwerk. Er is een gezamenlijke start- en slotsessie met de andere ontwikkelteams. Daarin kunnen de teams ideeën uitwisselen en ervaringen delen. Tussen de ontwikkelsessies hebben de teams contact met de ontwikkelscholen* om ideeën te toetsen en feedback te ontvangen.
(*welke dit zullen zijn wordt nog bekend gemaakt, de selectie daarvan is op dit moment nog niet afgerond)

De ontwikkelteams presenteren na elke ontwikkelsessie de (tussen)opbrengsten, hun dilemma’s en vragen. De ontwikkelteams zullen niet alleen hun vragen stellen aan de ontwikkelscholen, maar zullen veel breder feedback verzamelen, onder andere bij:

  • leerlingen;
  • andere leraren en schoolleiders;
  • vakverenigingen zoals VONKC;
  • vervolgonderwijs;
  • lerarenopleidingen;
  • ouders;
  • voorschoolse educatie;
  • bedrijfsleven;
  • maatschappelijke organisaties;
  • en wetenschappers.

Ook zullen de tussenopbrengsten en vragen worden gepubliceerd op de Curriculum.nu-website, waar gelegenheid is voor anderen om hierop te reageren. Het ontwikkelteam bespreekt na iedere feedbackronde de feedback die zij ontvangen en hoe ze de feedback verwerken.

Graag nodigen we jullie uit om in grote getalen gedurende 2018 verder samen met ons op te trekken in het traject dat onder de paraplu van Curriculum.nu zal gaan plaatsvinden. Ook VONKC zal daarin activiteiten organiseren, wanneer en in welke vorm is nu nog niet bekend, nadere informatie volgt zo spoedig als mogelijk.

Lees hier wie er via de intensieve sollicitatieprocedure in het team K&C een plek hebben  gekregen. Dit is hun roadmap

Meer informatie over de ontwikkelteams in het algemeen

Volgende artikelKorte enquête voor de Staat van de Leraar
Vorige artikelVONKC-visieteksten voor ontwikkelteam Kunst&Cultuur gereed en verzonden naar Curriculum.nu