Hoe gaat de bovenbouw vo er uitzien als het aan VONKC en BDD ligt?

VONKC en BDD hebben gisteren in een gezamenlijk advies aan het ministerie van OCW hun visie gegeven over hoe de kunstvakken en kunstvakexamens in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs er in de toekomst uit zouden moeten zien. Hiermee reageerden we op de vraag van het ministerie over hoe aan de uitkomsten van Curriculum.nu een vervolg kan worden gegeven in de bovenbouw van het vo.

Ons advies gaat over alle niveaus van het voorgezet onderwijs, van praktijk- en speciaal-onderwijs tot vmbo en havo-vwo. Niet alleen gaat het daarbij over de afzonderlijke kunstdisciplines en de kunstexamenvakken, maar ook over het vak CKV dat nog niet breed in alle niveaus is ingevoerd.

Een wezenlijk onderdeel van ons advies is dat er een grotere uniformering komt van de kunstexamens, zowel tussen als binnen de niveaus. Als het ons ligt worden alle verschillen opgeheven behalve die waarvoor inhoudelijke of programmatische gronden bestaan. Een ander punt waar we voor pleiten is dat de praktijk wezenlijk en substantieel onderdeel is van de centrale examinering. Dit is voor vmbo Beeldende vorming en vwo TeHaTex nu al het geval. Dit willen we graag behouden en uitgebreid zien naar de examens dans en theater en naar alle schoolniveaus.

Naast ons eigen advies hebben we samen met de andere verenigingen VLS (muziek) en VNK-e (kunsthistorici) een gezamenlijk advies uitgebracht. Dit advies - in de vorm van vier ontwerpeisen - raakt een aantal kernpunten van wat we gezamenlijk vinden dat nodig is voor goed kunstonderwijs in de bovenbouw. Met enige trots kunnen we vaststellen dat we ondanks onze verschillen samen ook tot één geluid kunnen besluiten. Dat is strategisch van groot belang!

Graag verwijzen we jullie voor de beide volledige adviezen naar deze downloads:

Volgende artikelJan van Gemert (BDD-bestuurslid) ontvangt lintje!
Vorige artikelReageer uiterlijk 23 juni op onze enquête over curriculum.nu / leergebied Kunst & Cultuur