Input voor de bouwstenen Kunst en Cultuur gevraagd!

Input voor de bouwstenen Kunst en Cultuur gevraagd!

Het ontwikkelteam Kunst en Cultuur van curriculum.nu werkt momenteel aan de uitwerking van de bouwstenenvan ons leergebied. Dit doen zij in twee ontwikkelsessies. Tijdens de afgelopen ontwikkelsessie in december is er een begin gemaakt met het raamwerk van bouwstenen en de eerste bouwstenen zelf. In de vijfde ontwikkelsessie in februari ronden ze deze zoveel mogelijk af.

Wat zijn bouwstenen?
Bouwstenen beschrijven de kennis en vaardigheden die voor alle leerlingen van belang zijn in de verschillende fasen van het primair en voortgezet onderwijs. Het ontwikkelteams formuleert richtinggevende aanbevelingen voor de differentiatie van deze kennis en vaardigheden naar sectoren. Deze aanbevelingen worden meegenomen in de uitwerking van de bouwstenen naar kerndoelen en eindtermen in een volgende fase.

De actuele stukken van het ontwikkelteam:

  • Consultatieverslag naar aanleiding van de 3e ontwikkelfase: hoe hebben de teams de feedback op de grote opdrachten verwerkt?
  • Tussenproduct 4e ontwikkelfase (dit is inclusief de consultatievragen, de bijgestelde grote opdrachten, de vier concept-bouwstenen, de begrippenlijst en de bronnenlijst);
  • Bijgesteld visiedocument (versie januari 2019).

Hoe kun je nog reageren?
De kunstvakverenigingen organiseerden op 16 januari een consultatiebijeenkomst. Met de opbrengsten daaruit stellen we de feedback en feedforward samen voor het ontwikkelteam. 
Reacties van VONKC-leden ontvangen wij graag voor 23 januari. Wij nemen je input graag mee. Mail a.u.b. naar info@vonkc.nl.

(Tekening: Adriana Nichting)

Volgende artikelVONKC Studiedag ‘Over Leren’ op woensdag 3 april 2019
Vorige artikelVoor leden: FvOv/ABP-informatieavonden ‘Zo zit dat met uw pensioen!’