Kandidaten gezocht syllabuscommissie: reactiedatum verschoven naar begin oktober!

VONKC zoekt  twee leden voor een nieuwe syllabuscommissie (havo en vwo TeHaTex) van het College van Toetsen en Examens. Deze docentleden maken bij hun reflectie op de door het CvTE voorgestelde concept-specificatie gebruik van hun praktijkervaring en denken mee over de vorm en inhoud van de syllabi havo en vwo voor de examens in 2022. Op voordracht van VONKC wordt de docentengeleding van deze commissie samengesteld. Naar verwachting komt de syllabuscommissie vanaf november 2018 drie keer voor een bespreking bij elkaar.

Een kandidaat dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Beschikt over een goede vakkennis, onder meer blijkend uit een lesbevoegdheid beeldende vakken voor de doelgroep;
  • Heeft ervaring met en geeft les aan eindexamenkandidaten beeldende vakken TeHaTex (oude stijl) bij voorkeur zowel in havo als vwo;
  • Is geen auteur of lid van een team van auteurs van een les- en/of onderwijsmethode.;
  • Heeft belangstelling voor examenopgaven;
  • Is geen lid van de constructiegroep van Cito of is recentelijk geen lid van de constructiegroep geweest;
  • De kandidaat is (of wordt) lid van VONKC

Thema ‘Kunst en leven’ voor vwo én havo
In de syllabus vwo moet een specificatie worden opgenomen van de examenstof die uitgaat van het thema ‘Kunst en leven’. De beschrijving van deze specificatie wordt besproken in de syllabuscommissie. Anders dan bij voorgaande thema’s is het de bedoeling dat het gekozen thema voor vwo ook voor havo gaat gelden met daarbij een op havo toegesneden syllabus.

Voor deelname aan de syllabuscommissie ontvangen de docenten een vacatievergoeding á € 158,-. Dit bedrag geldt per bijeenkomst en daarnaast per voorbereiding (zo'n 4 uur) voor een bijeenkomst.

Graag ontvangen wij een beknopt curriculum vitae met motivatiebrief van VONKC-leden die voldoen aan de voorwaarden en geïnteresseerd zijn in deze vacature. Uw sollicitatie kunt u uiterlijk (NB deze datum is naar achteren geschoven) 4 oktober 2018 richten aan: secretariaat VONKC via info@vonkc.nl. 

De reactietermijn is gesloten.

Volgende artikelPO-Front in huidige vorm stopt
Vorige artikelCito-artikelen over de examens van 2018