Kandidaten gezocht voor syllabuscommissie kunst (algemeen) havo en vwo

VONKC en BDD zoeken drie leden voor een nieuwe syllabuscommissie kunst (algemeen) van het College van Toetsen en Examens. Op voordracht van VONKC en BDD wordt de docentengeleding van deze commissie samengesteld. Naar verwachting komt de syllabuscommissie vanaf de eerste middagbijeenkomst op 28 maart a.s. in Utrecht zes keer voor een bespreking bij elkaar.

De opdracht voor de syllabuscommissie is de actualisering van de beschrijvingen van de onderwerpen in de syllabi kunst (algemeen) havo en vwo 2022. De onderwerpen zelf kunnen niet gewijzigd worden, deze zijn vastgelegd in het examenprogramma, maar de beschrijvingen in de syllabi wel. Docentleden in de syllabuscommissie denken vanuit hun praktijkervaring mee over de aanpassingen die nodig zijn.

Voor de syllabuscommissie zoeken we examenklasdocenten havo en vwo DANS, DRAMA en BEELDEND. Een kandidaat dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • beschikt over een goede vakkennis, onder meer blijkend uit een lesbevoegdheid in zijn eigen discipline;
  • heeft ervaring met en geeft les aan eindexamenkandidaten in het vak kunst (algemeen) havo en/of vwo;
  • is geen auteur of lid van een team van auteurs van een les- en/of onderwijsmethode;
  • heeft belangstelling voor examenopgaven;
  • is geen lid van de constructiegroep van Cito;
  • de kandidaat is (of wordt, voorafgaand aan de sollicitatieprocedure) lid van VONKC of BDD.

Voor deelname aan de syllabuscommissie ontvangen de docentleden een vacatievergoeding per dagdeel á € 158,- per bijeenkomst en ook de reiskosten worden vergoed.

Graag ontvangen wij een beknopt curriculum vitae met motivatiebrief van VONKC- of BDD-leden die voldoen aan de voorwaarden en geïnteresseerd zijn in deze vacature. U kunt deze vóór 7 maart richten aan: via onze secretariaten: info@vonkc.nl of info@docentendrama.nl. 

 

 

Volgende artikelVervoer naar Malieveld 15 maart: je kan nu boeken!
Vorige artikelDocentendag FILM maken op 13 april 2019 in Amsterdam