Kick-off havo-vwo 31 oktober 2017: Thema’s ‘Zo verleidelijk’ en ‘Voorbeeldig’

VONKC organiseert sinds 2013 de examenkick-offs. Dit najaar pakken we het anders aan: de HAVO en VWO TeHaTex oude stijl kick-off vonden op één dag plaats. Het was een geslaagde studiedag!

Uitgangspunt van deze bijeenkomst is examendocenten inhoudelijke informatie te geven en onderling zaken uit te wisselen. We nodigen boeiende sprekers uit die een inleiding geven over een onderwerp of vakinhoudelijk thema. Daarnaast zijn er collegadocenten die vertellen hoe zij het examenjaar met hun leerlingen organiseren. En medewerkers van SLO en/of Cito en College voor Toetsen en Examens die aanwezig zijn om toelichting te geven.
We deden ons best om jullie een inspirerende start mee te geven!

Sprekers

Marjan Groot
Marjan is senior lecturer en associate professor in geschiedenis en theorie van design en decoratieve kunst aan de Vrije Universiteit Amsterdam bij de BA en MA opleidingen Arts and Culture. Haar onderzoek richt zich op theoretische benaderingen van design, zowel historisch als contemporain, en de verbinding van culturele media zoals kunst, film, literatuur, en het begrip design. Zij publiceerde over vrouwen, gender en design; over design en biotechnologie; over cross-overs in design tussen Europese en niet-Europese culturen; en over de receptie van ornament en decoratie. Zij geeft les in de geschiedenis van vormgeving in verschillende historische perioden en over verschillende thema’s, met speciale aandacht voor de twintigste eeuw.

Hendrik-Jan Grievink
Hendrik-Jan Grievink is onderzoeker en ontwerper bij Next Nature Network, het internationale netwerk dat debat stimuleert over de veranderende relatie tussen mens, natuur en technologie door middel van multidisciplinaire projecten, publicaties en evenementen. Naast vele andere projecten, is Hendrik-Jan de ontwerper van het Kweekvlees Kookboek, een kookboek dat het culturele potentieel van kweekvlees verkent aan de hand van 45 gerechten. Hij leidt creatieve workshops rond de Pyramid of Technology, een conceptueel model dat visualiseert hoe technologie natuur wordt.
www.nextnature.net

Uit de praktijk HAVO: Karin van Oevelen
‘In mijn presentatie zal ik ingaan op de manier waarop wij op het Beatrix College voor vmbo-tl, havo en vwo in Tilburg onze leerlingen proberen voor te bereiden op het examen Tekenen. Hoe laten we Praktijk en Theorie op elkaar aansluiten? Hoe krijgen we in weinig tijd toch de chronologie van de kunstgeschiedenis begrijpelijk voor de leerlingen? Hoe gaan we om met de verhouding tussen kunstgeschiedenis en kunstbeschouwing en hoe leren we de leerlingen omgaan met ‘examentaal’?
Deze vragen zijn onze leidraad en de antwoorden ontwikkelen zich nog steeds. Elk jaar wordt er weer wel iets aangepast maar dat vind ik nu juist het leuke van het vak en het onderwijs: je probeert samen met je collega’s het beste uit de leerlingen naar boven te krijgen zodat ze school verlaten met het vermogen om de wereld aan te kunnen en hopelijk nog mooier te maken.’

Uit de praktijk VWO: Ineke Pingen
‘Het Ludger College biedt het examenvak tehatex oude stijl aan. Ik wil het graag hebben over de wijze waarop ik het thema Voorbeeldig voor het voetlicht breng in de les.
Ik laat iets zien van de praktijkles. Daarnaast vertel ik op welke wijze ik het thema behandel in de theorielessen. Wij starten na de herfstvakantie met het thema. Tijdens deze periode gaan de leerlingen thuis en tijdens z-uren aan de slag met een Praktische Opdracht theorie. Deze opdracht is zinvol gebleken. Leerlingen onderzoeken twee kunstwerken, een oud en een modern of hedendaags kunstwerk. Bij elk paar staat een kwestie centraal die betrekking heeft op het thema Voorbeeldig en die voor beide kunstwerken relevant is. De resultaten van het PO worden met elkaar gedeeld op de ELO en ik wil het lesmateriaal uiteraard delen met mijn collega's!’

Uit de praktijk VWO: Baer Hornix
Baer is werkzaam aan het College den Hulster in Venlo als docent Tekenen en CKV en excellentie coach bovenbouw vwo. Zijn opleiding deed hij hij aan de Akademie Beeldende Kunsten in Arnhem.
‘Met de syllabus 'Voorbeeldig' leid je de leerlingen langs de adembenemende geschiedenis van de kunsten. Laat ze speuren, onderzoeken en verwonderen. En vraag iedere leerling zelf een voorbeeldige les over een van de thema's te geven. Als vanzelf vult zich zo het inzicht dat nodig is voor het maken van het eindexamen.‘

In de praktijk & digitaal: Melvin Crone
Melvin is o.a. senior-docent aan de Breitner Academie in Amsterdam, waar hij college geeft. De vakken die hij geeft zijn kunstgeschiedenis, kunstbeschouwing en onderzoeksvaardigheden. Daarnaast begeleidt hij examenkandidaten met hun scriptie. Hij zal in de kick-off een appetizer geven over nieuwe digitale didactische mogelijkheden, dit als opstap naar een intervisiebijeenkomst te organiseren door VONKC.