Kunstvakken ‘buiten het kerncurriculum’ onacceptabel; óók bij overmacht!

VONKC heeft in twee brieven haar stevige ongenoegen geuit over de oplossingen die minister Slob en de Onderwijsinspectie aandragen in de ‘Handreiking lerarentekort primair onderwijs’. De genoemde opties in het hoofdstuk ‘Oplossingen bij overmacht’ zijn vervreemdend, beangstigend en devaluerend voor de kunstvakken!

Samen met de andere partners in het Strategisch Beraad Kunstonderwijs (SBK) heeft VONKC in een brief aan de Vaste Kamercommissie van OCW opgeroepen minister Arie Slob ter verantwoording te roepen voor zijn wettelijk onjuiste en niets oplossende interventies om het lerarentekort in het primair onderwijs weg te nemen.
Het advies is om in plaats van onbevoegden in te huren, het beschikbare geld in te zetten voor bevoegde vakleerkrachten (die eerder wegbezuinigd werden). Uiteraard is het Beraad van harte bereid dit advies nader toe te lichten.

Het SBK bestaat onder meer uit de kunstonderwijsvakverenigingen, de docentenopleidingen voor kunst en cultuur en het kennisinstituut voor cultuureducatie en amateurkunst (LKCA)

Lees hier de brief van het SBK

Ook in FvOv-verband liet VONKC van zich horen!
Het lerarentekort in het primair onderwijs is een groot probleem waarvoor op veel plaatsen naar passende oplossingen wordt gezocht. Minister Slob probeert in de 'Handreiking lerarentekort primair onderwijs' ook oplossingen aan te dragen. Meerdere van deze oplossingen zijn voor de FvOv niet acceptabel.

Kwaliteit in geding en in strijd met wet
Door het mogelijk maken van de inzet van onbevoegde ‘leerkrachten’ komt de kwaliteit van het onderwijs ernstig in het geding en verwordt onderwijs tot kinderopvang. Daarbij worden er in de handreiking twee soorten vakken, namelijk 'binnen het kerncurriculum' en 'buiten het kerncurriculum' geïntroduceerd. Dit is in strijd met de inrichting van het basisonderwijs waar op basis van de 58 kerndoelen gewerkt wordt. Alle leergebieden en daaruit voortkomende vakken zijn deel van het kerncurriculum, óók de kunstvakken in het leergebied kunstzinnige oriëntatie. Zet vakleerkrachten in voor de onderwijskwaliteit en als oplossing van het tekort!

De FvOv roept de VKC OCW op de minister te vragen af te zien van het legitimeren van de inzet van onbevoegde ‘leerkrachten’ en de introductie van een kerncurriculum, dat geen wettelijke basis kent. De FvOv is graag bereid haar opvattingen en ideeën over oplossingen van het lerarentekort te komen bespreken.

Lees hier FvOv-brief aan de Vaste Kamercommissie van OCW

Lees ook het eerdere FvOv-bericht: Kritische kanttekeningen bij handreiking

Volgende artikel50 praktische tips voor de medezeggenschapsraad
Vorige artikelDerde ronde Curriculum.nu: Erken de kunstvakken als pijlers van het leergebied Kunst en Cultuur