Studiedag Kunstvakken in het VMBO – 4 december 2017

Studiedag Kunstvakken in het VMBO – 4 december 2017

Deze enthousiasmerende VMBO-kunstvakkenbrede studiedag was dit jaar op 4 december van 10.00 tot 16.00 uur. De samenwerking met de collegakunstvakverenigingen kwam ook deze dag tot uitdrukking.

We startten met een presentatie van Viola van Lanschot van het SLO. Zij ging in op het verduidelijkte (moet nog vastgesteld worden) CKV in het vmbo. Daarna gingen we, zoals eerdere jaren bij de eindexamen kick-off, met een spreker in op het thema van het eindexamen. Dit jaar het thema ‘De stad’ en onze spreker Collin van der Sluijs. In de tweede SLO-bijdrage lichtte Viola toe welke veranderingen er plaats hebben gevonden in de bovenbouw van het vmbo en welke kansen dat voor de kunstvakken kan geven.thema van het eindexamen. Dit jaar is het thema ‘De stad’ en onze spreker is Collin van der Sluijs.

In de middag waren er praktijkgerichte workshops vanuit CKV, de verschillende kunstdisciplines en beroepsgerichte kunstkeuzevakken van de bovenbouw.
Het laatste deel van de middag gaf weer ruimte geven aan de examendocenten kunstvakken 2 (beeldend en drama, elk in de eigen groep): good practice en uitwisselen en bijdragen vanuit het College voor Toetsen en Examens en Cito.


Keynotes door:
Viola van Lanschot Hubrecht, leerplanontwikkelaar onderbouw en vmbo bij SLO
  • keuzevakken m.m.v. Angel Gelens;
  • CKV m.m.v. Jeppe den Uijl.

Angel Gelens, Docent Beeldende Kunst en Vormgeven. Ik ben 19 jaar werkzaam als docent, tevens ook vakgroepleider van de creatief- technische vakken. Scala is een vmbo-school waar sport, kunst, multimedia, ondernemen en theater in de pijlers staan. Daarnaast ben ik coördinator en ontwerper van de onderwijsvernieuwing op onze locatie. Scala was pilotschool voor dienstverlening en producten. We gaan dit jaar voor de derde keer het CSPE_D&P afnemen. Graag deel ik een schoolvoorbeeld met jullie. Op dit moment werken we enthousiast aan de vernieuwing onderbouw waarbij ontdekken, vooral binnen, maar ook buiten onze pijlers centraal staat.
In mijn opinie is de VERNIEUWING VMBO een enorme verrijking, waarbij er zeker voor de kunstvakken meer mogelijkheden gecreëerd zijn. Meer kansen voor leerlingen te ‘ proeven en proberen’ en kansen zich te 'verdiepen of verbreden'. De vernieuwing heeft scholen de mogelijkheid gegeven deze verrijkingen (die vaak leiden tot het ontdekken van talenten) binnen de kunstvakken te diplomeren.

Jeppe den Uijl zie workshopleiders.

Lezing door:
Collin van der Sluijs  https://collinvandersluijs.com/
‘Afgelopen twintig jaar gebruik ik de stad als canvas voor mijn werk, en elke stad heeft zijn eigen verleden en toekomst, dit verwerk ik regelmatig op de locatie waar ik aan het werk ben. Maar ook de natuur die zich in en om de stad beweegt is een mooi uitgangspunt.’

Workshops:

  • Coen Witteveen, invalshoek Muziek en CKV. In mijn sessie gaan we werken met Creative Music Making en improvisatie. We gaan o.a. een spokenword schrijven en voorzien van een eigen gemaakte compositie. We gebruiken hiervoor allerlei verschillende direct toepasbare werkvormen voor in de klas. Daarnaast gaan we a.d.h.v. een aantal good practises ervaren wat inspirerende en toffe vormen van muziekonderwijs binnen het VMBO zijn. http://coenwitteveen.nl/
  • Corine Shlomo, invalshoek Performing Arts, ontwikkeling keuzevakken en talentontwikkeling. Vanuit de ervaring met het ontwikkelen van de keuzevakken Dans-, Acteer-, en Zangactiviteiten (DAZA) - ontwikkeld voor een brede doelgroep - en Talentvak Acteren Zang en Dans (TAZD) - specifiek gericht op talenten die willen instromen in het mbo-kunstvakonderwijs – wordt ingegaan op de rol van Performing Arts in het vmbo-curriculum en talentontwikkeling in het vmbo. Ook het verschil in benadering tussen DAZA en TAZD komt hierbij aan bod. 
  • Jeppe den Uijl, Vernieuwd CKV in het VMBO.In deze workshop staan we stil bij de punten waarop CKV in het VMBO verandert (en waar het gelijk blijft). We leggen verbinding met andere ontwikkelingen in het onderwijs, zoals een LOB-dossier en een plus-document. We kijken naar mogelijkheden om andere vakken te betrekken bij (de afronding) van CKV. En we kijken naar verrijking van het aanbod door samen met culturele partners te werken aan onderwijs. Dit alles doen we door verschillende voorbeelden te laten zien en te bespreken van X11 media en vormgeving, een VMBO en Havo uit Utrecht. En uiteraard door met elkaar in gesprek te gaan. Hopelijk gaat iedereen met nieuwe inspiratie en drive voor een mooi kunst- en cultuuronderwijs naar huis!  http://www.x11card.nu/?medewerker=jeppe  
  • Ton Hendriks, invalshoek Drama  http://www.tonhendriks.eu/  CKV, drama, beeldend, muziek, dans: Voorheen was ik CKV docent en cultuurcoördinator, 7 jaar geleden ben ik begonnen op een VMBO waar een jaar daarvoor een theateropleiding was gestart. Daarbij waren leerlingen bezig met alle vormen van kunst. Plezier hebben van en bij het maken van producties stond voorop. Daarnaast was het ook zeker een middel om kinderen verder te krijgen. Hoe? Dat vertel ik jullie bij de workshop.

Examenuur Beeldende vorming:

  • Uit de praktijk door Monique van der Steen, Montaignelyceum in Den Haag; “Sinds 12 jaar ben ik docent op het Montaigne Lyceum in Den Haag, sinds vijf jaar het eindexamen in het aanbod. Het is best een hele leuke reis om uit te zoeken hoe dat allemaal werkt. Verder ben ik afgestudeerd Master Leren en Innoveren en houd ik me veel bezig met wat werkt in het onderwijs (o.a. gebaseerd op de onderzoeken van John Hattie).”
  • Uit de praktijk door Adriaan van der Veer, Veenlandencollege in Mijdrecht;
  • Cito/CvTE.

Examenuur Drama:
André Coenders van het College voor Toetsen en Examens gaf uitleg geven over de totstandkoming van de examens. En over wat dit jaar te wachten staat. Daarna informatie uit de praktijk van dramadocenten Celina de Bruin (Stedelijk College Eindhoven) en Jolanda de Jong (Montessori College Aerdenhout)