Leerkrachten en kunstvakdocenten spreken zich uit over Curriculum.nu

In een brief aan minister Slob heeft het landelijk Strategisch Beraad Kunstonderwijs de conclusies gedeeld van een enquête van de kunstvakverenigingen (waaronder VONKC/BDD) onder leerkrachten en vakdocenten. In die enquête konden zij zich uitspreken over het werk van het ontwikkelteam Kunst & Cultuur voor Curriculum.nu.

De leraren in het onderzoek zijn in meerderheid positief over de visie die ten grondslag ligt aan de herziening van het kunst- en cultuurcurriculum. Ook zijn de leraren in het primair onderwijs en vakdocenten in het voortgezet onderwijs in meerderheid bereid om met de voorstellen mee te gaan. Veel minder positief zijn de docenten over de uitvoerbaarheid ervan. Over de vereiste deskundigheid van het schoolteam en de beschikbare expertise binnen school zijn de responderende leerkrachten en vakdocenten overwegend somber.

In de brief aan de minister onderschrijft het Strategisch Beraad Kunstonderwijs de zorg van de respondenten en de conclusies van de enquête. Het dringende verzoek van dit Beraad is dan ook dat minister Slob in zijn brief aan de Kamer rekening houdt met de genoemde voorwaarden om tot uitwerking en invoering van een herzien curriculum te komen. De transitie en implementatie kan niet zonder ontwikkeltijd, financiën en deskundigheidsbevordering.

Politiek aan zet
Minister Slob heeft 10 oktober het voorstel van alle ontwikkelteams in ontvangst genomen. De verwachting is dat hij nog deze maand een adviesbrief naar de Tweede Kamer stuurt. Dan wordt het geagendeerd en besproken. Vandaar dat het Strategisch Beraad erop aanstuurt dat hij voldoende middelen voor flankerend beleid beschikbaar stelt.

(eerder verschenen op de site van het LKCA)

Lees ook : door Ronald Kox, Over het verleden, heden en de toekomst van Curriculum.nu

Volgende artikelWebinars Curriculum.nu
Vorige artikelCurriculum.nu: Met zijn allen op het podium