Maartmededelingen examens kunstvakken havo en vwo 2018 en de concept-syllabi kunst 2020

De vakspecifieke informatie voor 2018 van de septembermededeling is door het College van Toetsen en Examens aangevuld met de maartmededelingen. Zie in de bijlagen in blauw gemarkeerd.

Nadere explicitering van termen en begrippen concept-syllabi kunst 2020

In bijlage 2 van de syllabi zijn wijzigingen aangebracht. De wijzigingen komen voort uit de ervaringen van docenten die de leden van de vaststellingscommissie en de toetsdeskundige op examenbesprekingen hebben gehoord. Zie hiervoor de concept-syllabi 2020 voor kunst havo en vwo.

Mochten de leden van VONKC nog opmerkingen of vragen hebben bij deze syllabi, dan zou het fijn zijn wanneer jullie die mailen aan info@vonkc.nl zodat wij die voor half april een reactie kunnen doorgeven aan het CvTE.

 

Volgende artikelValideringsbijeenkomst Opleidingsprofielen kunstvakdocentenopleidingen
Vorige artikelDe positie van de kunstvakken in de examenrooster 2018 én 2019