Mee doen in een docentenontwikkelteam kunstvakken bovenbouw?

Beste docent beeldende kunst, muziek, theater, dans, in de bijlage vind je een uitnodiging voor het Docentenontwikkelteam Kunstvakken Bovenbouw dat aankomend schooljaar van start gaat.

Met het ontwikkelteam willen we praktijkproblemen onderzoeken en kunstonderwijs ontwikkelen om het kunstvak zo goed en relevant mogelijk te positioneren in het middelbaar onderwijs. Het team zal zich het eerste jaar voornamelijk richten op de vakken CKV en KUA. We streven ernaar VO-docenten uit verschillende kunstdisciplines en schooltypen samen te brengen met kunsthistorici, vakdidactici en onderwijskundigen zodat expertise kan worden uitgewisseld en we elkaar kunnen inspireren het kunstonderwijs in onze eigen lespraktijk zo goed mogelijk te maken.

Ben jij een kunstdocent die plezier heeft in het ontwikkelen van onderwijs en interesse in onderzoek? Meld je dan aan.

Hartelijke groeten,

Sander Bax (Universitair Hoofddocent Cultuurwetenschap en vakdidactiek Nederlands, UvT)
Jan Staes ( Studieleider Master Kunsteducatie, FHK)
Peter Sniekers (docent kunsttheorie, stagebegeleider, DBKV FHK Tilburg)
Heddy van Asten (Studieleider DBKV FHK Tilburg)
Pien School (Docent Kunst, Montessori College Eindhoven en medewerker FHK Tilburg)

Volgende artikelDoet u ook mee aan de Monitor ‘nieuw’ examenprogramma CKV?
Vorige artikelHAVO - TeHaTex 2019: thema WATER en periode middeleeuwen