Miniconferentie Redeneren en formuleren bij de (kunst)vakken

SLO organiseert op 1 december van 13.00-16.00 uur een miniconferentie over redeneren en formuleren in diverse vakken. Bezoek deze conferentie om meer te horen over taalgericht vakonderwijs en de mogelijkheden voor effectieve taalsteun.

De drie pijlers voor effectief taalgericht (kunst)vakonderwijs zijn:

  • vakkennis in herkenbare contexten wordt aangeboden;
  • leerlingen gestimuleerd worden om over vakconcepten te spreken en te schrijven;
  • de leraar ondersteuning biedt bij het verwerven van de gepaste vaktaal.

Context en interactie zijn redelijk makkelijk in de lespraktijk te realiseren, maar taalsteun geven blijkt tamelijk weerbarstig. Wij hebben geen pasklare antwoorden, maar wel hulpmiddelen voor het vergroten van inzicht in de eigen vaktaal. Hierover informeren we u graag op 1 december.

Deze miniconferentie wordt georganiseerd in samenwerking met Expertisecentra voor de lerarenopleidingen Ecent, Elwier, LEMM en Leoned, het Expertisecentrum Educatie van de HKU en het Platform Taalgericht Vakonderwijs.

Meer informatie en aanmelden

Volgende artikelGevraagd: reacties op de visie op het vak DANS en leergebied K&C
Vorige artikelGevraagd: reacties op de conceptvisie op ons vak en leergebied