SLO Monitor ‘CKV in perspectief’ - save the date: 21 november!

Afgelopen zomer hebben veel docenten CKV meegedaan aan het SLO-onderzoek naar het nieuwe examenprogramma CKV havo/vwo! Op dit moment wordt de respons geanalyseerd en vindt er, met het oog op vervolgonderzoek, nog schoolbezoeken plaats. Tijdens deze bijeenkomst op dinsdag 20 november 2018 13:00 - 17:00 Utrecht wil de SLO de opbrengsten en mogelijke follow-up van dit monitoronderzoek met u delen.

Tijdens deze bijeenkomst is er ook ruimte voor 'voorbeelden en good practices van CKV-onderzoek' en voor uitwisseling en feedback op de eigen ervaringen met (en praktische uitwerkingen van) dit nieuwe examenprogramma.

Aanmelden

Programma:

Opbrengsten Monitor CKV in perspectief
- Over aanleiding, doel, vragen, respons, aanbevelingen )
- Focus op de domeinen: verkennen, verbreden, verdiepen en verbinden

CKV 'kunst actief meemaken': en wat gebeurt er daadwerkelijk tijdens CKV?
Uitwisseling: perspectief respondenten Monitor CKV en perspectief deelnemers

Aan de slag met onderzoek binnen CKV
Uitwisseling & uitvoering: perspectief respondenten Monitor CKV en perspectief deelnemers
Welke onderzoeksvragen? Welke type onderzoek? Reflectie op leerervaring (door leerlingen)? Welke waardering (cijfer)?

Follow-up in perspectief
Van publicatie rapport Monitor CKV en aanbevelingen tot mogelijke DOT's en PLG's ...?

 

Volgende artikelDe uitkomsten van de derde ontwikkelsessie Curriculum.nu Kunst & Cultuur: geef jouw feedback!
Vorige artikelInschrijving WMS congres 2018: ‘Contact met de achterban’ nu geopend!