Naar een nieuw curriculum Kunst en Cultuur!

Vandaag worden de eindopbrengsten van de ontwikkelteams van Curriculum.nu aangeboden aan minister Slob. Deze voorstellen gaan over een nieuw curriculum voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Daarbij deden de ontwikkelteams ook aanbevelingen voor de bovenbouw.

VONKC en BDD nauw betrokken
VONKC (beeldende kunst en vormgeving, dans, film, ckv, kunst algemeen) en de BDD (drama/theater, ckv, kunst algemeen), vakverenigingen in de kunstvakken, hebben het proces van het ontwikkelteam Kunst en Cultuur natuurlijk nauw gevolgd. Wij hebben steeds feedback gegeven op de tussenproducten.

Heldere taal en duidelijk kader
Wij zijn blij met het resultaat. Er ligt nu een goed kader voor het leergebied Kunst en Cultuur. Door dit kader en de gemeenschappelijke taal die wij als kunstvakken hierdoor kunnen spreken, is samenwerking heel goed mogelijk. Binnen het leergebied, maar zeker óók met andere leergebieden.

En nu verder!
Eind oktober zullen BDD en VONKC aanbevelingen voor de kunstexamenvakken doen aan minister Slob. Ook in het vervolgtraject, dat bouwstenen voor de eindtermen moet gaan opleveren, zullen wij de ontwikkelingen nauwgezet volgen. Tegelijkertijd zien wij uit naar de kerndoelen die op basis van de vandaag gepubliceerde visie, grote opdrachten en bouwstenen voor het leergebied geformuleerd zullen worden: Kerndoelen die de basis vormen voor een nieuw curriculum Kunst en Cultuur!

Lees hier de gezamenlijke reactie van de FvOv-vakverenigingen: Ga door met de ontwikkeling van bouwstenen bovenbouw!

Volgende artikelMalu Sanders Filmleraar van het Jaar 2019
Vorige artikelLKCA Cultuurdag VO 2019: inschrijving geopend!