Nieuw beoordelingsmodel CPE vmbo en moelijkheidsgraad komende examen

In de afgelopen jaren is er gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuw beoordelingsmodel (NBM) voor het cpe beeldend vmbo GL/TL. Het ligt er nu! Net als het komende examen. Cito betrekt graag jullie expertise in twee kwalitatieve onderzoeken.
 

Nieuw beoordelingsmodel

  • Het doel van het nieuw beoordelingsmodel (NBM) voor het cpe beeldend vmbo GL/TL is om de docenten een handzaam, goed werkbaar document te verstrekken dat ook inhoudelijk voldoende houvast / structuur geeft bij het beoordelen van praktijkexamens. We willen dit NBM graag laten testen door een aantal experts.
  • Het onderzoek wordt gehouden bij het Cito in Arnhem op vrijdag 17 of maandag 27 januari 2020. Wij zijn op zoek naar tien tot vijftien docenten met recente ervaring in het beoordelen van het cpe beeldend vmbo.

Lees meer en meld je aan voor 28 november!

Moelijkheidsgraad van het examen

  • Een ander onderzoek is naar de moeilijkheidsgraad van (o.a.) het komend examen kunst beeldend vmbo GL/TL. Dit examen zal hiervoor vergeleken moeten worden met een ouder examen door ‘experts’, d.w.z. docenten die de examens en de populatie kennen en bekend zijn met de stof. Stel jij je expertise ter beschikking?
  • Het onderzoek wordt gehouden bij het Cito in Arnhem op vrijdag 14 of vrijdag 21 februari 2020. We hebben minimaal tien kandidaten nodig om het onderzoek goed te kunnen uitvoeren.

Lees meer en meld je aan voor 1 december!

 

We zien uit naar jullie aanmeldingen!

Met vriendelijke groet, Annick van Beukering en Marieke Hielkema

annick.vanbeukering@cito.nl  /  marieke.hielkema@cito.nl

 

 

Volgende artikelLeerkrachten en kunstvakdocenten spreken zich uit over Curriculum.nu
Vorige artikelCurriculum.nu: Met zijn allen op het podium