Nieuwe handreikingen schoolexamens vmbo: Beeldende vorming en Kunstvakken inclusief ckv

SLO heeft  digitale handreikingen voor de schoolexamens gemaakt.

Voor kunstvakken inclusief ckv en voor beeldende vorming.

Ter inspiratie en ondersteuning bij de inrichting van de schoolexamens voor deze vakken.

Volgende artikelEindexamen vo 2018
Vorige artikelCito nodigt u uit: examendocenten dans en drama