Onderwijs 2032 Een Verdiepingsfase

Onderwijs 2032 Een Verdiepingsfase

In de afgelopen weken heeft er druk overleg plaatsgevonden tussen de Onderwijscoöperatie (OC) en de staatssecretaris van OCW Sander Dekker. Onderwerp van gesprek was het vervolg op het advies van het platform Onderwijs2032.

De lidorganisaties van de Onderwijscooperatie hebben aangegeven dat ze in de komende tijd met leraren in het veld het gesprek aan willen gaan over:

  • de richting die in het advies wordt gegeven ten aanzien van het curriculum en
  • hoe de beroepsgroep invulling en uitvoering kan en wil geven aan een nieuw curriculum

Met de staatssecretaris is afgesproken dat de OC de ruimte krijgt om invulling te geven aan de Verdiepingsfase. Afgesproken is dat de OC er naar zal streven om op 1 november met een advies te komen op basis van de vele bijeenkomsten die in de komende maanden zullen worden georganiseerd door de lidorganisaties afzonderlijk en de OC.
Met deze opbrengst hopen meer leraren bij de vernieuwing van het curriculum te betrekken en zodoende te zorgen voor een breed draagvlak. Als FvOv/VONKC denken we dat het een goede zaak is dat het advies van het platform Onderwijs2032 in eigen kring uitputtend kan worden besproken. We hopen je op een van de bijeenkomsten te mogen verwelkomen, je hoort in de komende tijd van ons!

Volgende artikelWerkconferentie “Elk talent telt””
Vorige artikelDe Wet op het Lerarenregister voor een krachtig beroep