Onderwijspartijen roepen Tweede Kamer op voorstel curriculumherziening te bespreken

De Onderwijscoöperatie, waaronder de FvOv/VONKC, PO-Raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs voelen zich samen verantwoordelijk voor goed onderwijs voor de komende generaties en vrezen dat uitstel van het debat forse gevolgen krijgt. De partijen roepen de Tweede Kamer op het voorstel zo spoedig mogelijk te bespreken.

Donderdag 16 februari stond de herziening van het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs op de agenda van de Tweede Kamer. In dit overleg zou het voorstel aan de orde zijn waarin leraren in teams bouwstenen gaan ontwikkelen voor een herzien curriculum. Het voorstel is een vervolg op Onderwijs2032. Gisteren werden de onderwijspartijen verrast door het annuleren van het debat op initiatief van het CDA.

Hier vindt u de oproep van 16 februari 2017 aan de Tweede Kamer.

Het voorstel zoals dat voor zou liggen op 16 februari in de Tweede Kamer:
De Kamerbrief van staatssecretaris Dekker
Het voorstel over de aanpak
De infographic over de aanpak

Hoofdrol leraren bij herziening curriculum
De Onderwijscoöperatie, heeft in november 2016 advies uitgebracht over de mening van leraren ten aanzien van het rapport Onderwijs2032. Ook de regiegroep waarin vertegenwoordigd de PO-raad, de VO-raad, AVS, Laks en Ouders & Onderwijs bracht een advies uit.
Uit beide adviezen werd duidelijk dat de leraar een hoofdrol moet krijgen in een vervolgproces en dat curriculumontwikkeling begint bij de praktijk in de school. Het advies van de Onderwijscoöperatie pleitte nadrukkelijk voor tijd en ruimte voor leraren, het verbinden van de schoolpraktijk met de landelijke doelen en voor voldoende tijd om zo’n complex proces als curriculumontwikkeling in te richten.
De staatssecretaris van Onderwijs, Sander Dekker, heeft naar aanleiding van deze twee adviezen in een brief in december 2016 aan de Tweede Kamer geschreven dat ook hij een hoofdrol voor de leraar in het vervolg van het proces ziet. Nadat de staatssecretaris middelen had toegezegd waarmee tijd en ruimte voor leraren geregeld kunnen worden, is de Onderwijscoöperatie in gesprek gegaan met de regiegroep om gezamenlijk een voorstel voor de inrichting van de volgende fase uit te werken. Dit voorstel is gereed en beschrijft onder meer dat de vakverenigingen nu aan zet zijn om hun rol te gaan oppakken!

Volgende artikelBelangrijke stap voor beroepsgroep Leraren: Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Vorige artikelWebinar ‘Hoe komt de N-term tot stand?’ op 9 maart 2017