Onderzoeksrapport: Wat vinden leraren po-vo van de voorstellen voor een nieuw kunstcurriculum?

De kunstvakverenigingen VONKC, VLS, VNK-e en BDD wilden weten wat kunstdocenten vinden van de nieuwe plannen voor het kunstonderwijs die opgesteld zijn in het kader van Curriculum.nu. Daarom gaven ze opdracht voor een meningspeiling in de vorm van een enquête-onderzoek onder de collega’s in het primair en voortgezet onderwijs.

De twee hoofdvragen voor dit onderzoek waren:

  • Steunen docenten in primair en voortgezet onderwijs de visie voor herziening van het kunst- en cultuuronderwijs?
  • Willen en kunnen docenten aan de slag gaan met de  grote opdrachten en bouwstenen zoals weergegeven in de voorstellen van het ontwikkelteam kunst en cultuur?

Indicatief beeld
De vakverenigingen zijn blij met de uitkomsten van het onderzoek. Ondanks het feit dat ze vanwege de relatief beperkte respons niet representatief genoemd kunnen worden voor alle kunstdocenten, geven ze wel een indicatief beeld van hoe in scholen tegen de voorstellen voor het nieuwe kunstcurriculum wordt aangekeken. Ook laten ze zien op welke punten groepen van elkaar verschillen. Dat betreft zowel verschillen tussen het primair en voortgezet onderwijs als daarbinnen: tussen de verschillende kunstdisciplines in het voortgezet onderwijs en tussen de groepen leerkrachten in het basisonderwijs.

Behalve als bron van informatie hopen de vakverenigingen ook dat de uitkomsten van het onderzoek aanjager worden van gesprekken in het onderwijs over de ophanden zijnde onderwijsherziening. Nog te weinig (kunstvak)docenten blijken te zijn geïnformeerd over de voorliggende plannen en de betekenis ervan voor hun onderwijs.

Graag bevelen wij het onderzoek bij iedereen aan!

  • Het hele onderzoeksrapport: DOWNLOAD
  • Sla Kunstzone 5-2019 open op pagina 55 voor het artikel

Als u wilt reageren op het onderzoeksverslag en de uitkomsten ervan dan kan dat via info@vonkc.nl onder vermelding van: onderzoek kunstvakverenigingen Curriculum.nu. Iedere reactie wordt door ons op prijs gesteld

Curriculum.nu
Ruim een jaar werkte een groep van 150 leerkrachten, vakdocenten en schoolleiders in negen ontwikkelteams aan een nieuw curriculum voor het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Een daarvan is het leergebied Kunst & Cultuur waarin alle huidige kunstvakken een plaats hebben. De voorstellen van Curriculum zijn nagenoeg klaar en geven een gedetailleerd beeld van hoe het onderwijs er in de toekomst mogelijk uit gaat zien.

 

Volgende artikelFeedback vijfde consultatieronde Curriculum.nu
Vorige artikelLeraar gezocht – investeer in onderwijs