Oude en nieuwe stijl blijven bestaan

Vlak voor de zomervakantie komt de staatssecretaris Sander Dekker met zijn reactie op het advies van de verkenningscommissie kunstvakken. Dat advies was in juni 2012 aangeboden aan OCW. Nu twee jaar later is er een antwoord. Alles blijft bij het oude: de examens ‘oude’ en ‘nieuwe’ stijl blijven.

Scholen mogen dus zelf blijven bepalen welke ‘stijl’ zij aanbieden aan hun leerlingen. De staatssecretaris zegt ook nog wat over de kunstvakopleidingen: er zijn knelpunten maar die moeten de opleidingen in samenspraak met betrokkenen zelf oplossen. We blijven dat proces kritisch en met belangstelling volgen.

Bestuur VONKC

Volgende artikelBrief aan tweede kamer over kunstvakken bovenbouw VO
Vorige artikelVoion, het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voortgezet onderwijs