Over de CPE’s vmbo beeldend en vwo tehatex

De centrale examens gaan dit jaar niet door. De centraal praktische examens beeldend vmbo en tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving vwo zijn centrale examens en vallen dus onder dezelfde besluitvorming.

Op dit moment wordt gewerkt aan de verdere uitwerking van dit besluit. Dit betreft met name de zak-slaagregeling en herkansingsmogelijkheden voor schoolexamens.

Over de inhoud en uitvoering van de schoolexamens voor deze vakken kunnen daarom op dit moment nog geen uitspraken worden gedaan. Zodra hierover meer bekend is, worden de scholen hierover geïnformeerd.

N.B. Naar aanleiding van vragen van leden vroeg VONKC bovenstaande na bij het College voor Toetsen en Examens. Dank aan de collega's van CvTE!

Vorige artikelTheater/Drama-onderwijs in Coronatijd