Pabo-studiedag

Pabo-studiedag: Van theorie naar (digitale) praktijk VONKC organiseerde op 6 maart 2013 in Utrecht een studiedag voor Pabo-studenten, -docenten en -directies, ICC-ers en beeldende experts in het Primair Onderwijs.

Het 'Leerplan beeldende kunst en vormgeving' diende als uitgangspunt voor deze studiedag. Een verslag van deze dag vind je op onze Vonkc site.

Inhoud studiedag:
In de beleidsreactie op het advies ‘Cultuureducatie: leren creëren en inspireren’ heeft toenmalig staatssecretaris Halbe Zijlstra een scenario geschetst hoe, onder leiding van verschillende fondsen, raden en instituten, de kwaliteit van cultuureducatie verbeterd kan worden. VONKC denkt dat er vanuit de basis, het onderwijs zelf, heel goed gewerkt kan worden aan die kwaliteitsverbetering.

Tijdens de Pabo-studiedag onderzochten we hoe een theoretisch leerplan vertaald kon worden naar een praktisch instrument door samen bouwstenen aan te leveren. De basis was het 'Leerplan Beeldende kunst en vormgeving' zijn, zoals dat is ontwikkeld door mensen uit het veld, in opdracht van VONKC.

Sprekers waren:

  • Gerrit Breeuwsma (1958) is als ontwikkelingspsycholoog verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij publiceert artikelen, essays, recensies en columns over uiteenlopende onderwerpen in de psychologie, waaronder over de relatie tussen psychologie en kunst, maar vaak met aandacht voor de geschiedenis en theorie van het vak. Hij is redacteur van het tijdschrift De Psycholoog. Doelmatigheid zonder doel. Over de kunstzinnige ontwikkeling van kinderen door Gerrit Breeuwsma: Wanneer wij kijken naar het gedrag van jonge kinderen kunnen we niet om termen als spontaniteit, onvoorspelbaarheid, speelsheid, maar ook fantasie, verbeelding en creativiteit heen. In het kind lijkt de Homo Ludens zich het meest nadrukkelijk te manifesteren. Het zijn ook allemaal zaken die we in het artistieke domein waarderen en veel mensen die op dat terrein opereren identificeren zich met het ‘speelse’ kinderlijke. Tegelijkertijd moeten we constateren dat het in veel gevallen met die spontaniteit, enzovoort, snel gedaan is op het moment dat het formele onderwijs zich er mee gaat bemoeien. Niettemin is er van alles geprobeerd om in het onderwijs een rol te geven aan kunst en kunstzinnige vorming in de breedste vorm van het woord. Maar waarom mislukt dat dan zo vaak? In het onderwijs is het van belang om de doelen die men voor ogen heeft zo helder mogelijk te formuleren, toch wil ik in mijn betoog laten zien hoe juist het kunstzinnige domein is gebaat bij een wat lossere omgang met de doelmatigheid. Zonder te diep in te gaan op de manier waarop het kunstonderwijs is georganiseerd, wil ik proberen de herkomst van een aantal opvattingen over de (kunstzinnige) ontwikkeling van kinderen en de invloed daarvan op het (kunst)onderwijs proberen in kaart te brengen en waar mogelijk wijzen op de valkuilen in dat onderwijs.
  • Diederik Schönau is kunsthistoricus en cultuurpsycholoog en is werkzaam bij Cito in Arnhem. Beeldende competenties: aan de slag door Diederik Schönau: In de ochtendpresentatie is een voorzet gegeven om leerkrachten op een snelle manier met de ontwikkeling van ‘beeldende competenties’ aan de slag te laten gaan. In deze workshop formuleer je gezamenlijk een serie opdrachten voor leerlingen van groep 1 tot en met groep 8.


Dagvoorzitter was:
• Frits Wielders is beeldend kunstenaar en concept- en beleidsontwikkelaar in het (kunst)onderwijs en is werkzaam geweest als docent beeldend op de Pabo, als vakdidacticus op de eerstegraads lerarenopleiding Artez en als toetsdeskundige bij het Cito.

Deelgroep gespreksleiders waren:

  • Miranda van der Zandt, vakdocent beeldend en werkzaam in het primair onderwijs. Zij is samen met Marian Bakens (bestuurslid VONKC) bezig met de ontwikkeling van een digitaal instrument dat de doorlopende leerlijn koppelt aan een digitaal portfolio;
  • Marion Heinen is docent beeldende vorming aan de pabo van Delft en ICC- en BIK-coach;
  • Robert Stieltjes is beeldend onderwijs ontwikkelaar, docent beeldend onderwijs aan de Ipabo Amsterdam, ICT en redacteur Laat maar Zien online methode;
  • Diederik Schönau
Volgende artikelKick-off’s examens beeldende vakken 2014
Vorige artikelStedelijk Museum Amsterdam