Reactie VONKC op de grote opdrachten van Curriculum.nu

In de 2e consultatiebijeenkomst op 18 juni werden de antwoordvoorstellen, die geformuleerd waren n.a.v. de vragen van het ontwikkelteam Kunst & Cultuur, bediscussieerd. Inmiddels hebben VONKC en BDD samen hun definitieve reactie over de grote opdrachten gestuurd naar Curriculum.nu. Samen met de VLS en VNK-e streven we ernaar om opvallende overeenkomsten uit onze reacties ook gezamenlijk aan het ontwikkelteam kenbaar te maken; wordt vervolgd in de 3e consulatiefase!

Noteer je vast onze gezamenlijke bijeenkomst op maandag 5 november? Aanmelden is al mogelijk!

Volgende artikelVMBO examen Kick-off, thema Identiteit op 13 december
Vorige artikelFeedback VONKC en BDD conceptvisie ontwikkelteam kunst en cultuur