Specificatie examenstof tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving HAVO 2019

Het thema van het centraal examen 2019 is ‘Water’. Het CSE heeft betrekking op de periode van het romaans tot heden, met nadruk op de periode vanaf 1800. Kunst, architectuur en vormgeving vanaf het neo-classicisme in de 19de eeuw tot heden komen derhalve in het examen aan de orde. In het examen 2019 zal uit de periode van vóór 1800 aandacht worden besteed aan de middeleeuwen.
 

Dit examen gaat over de symbolische betekenis van water en de manieren waarop kunstenaars, architecten en vormgevers water verbeelden en water als inspiratiebron of uitgangspunt nemen voor hun werk. Bij dit thema kunnen bijvoorbeeld de volgende kwesties aan bod komen:

  • De symboliek van water is rijk en divers. Hoe en met welk doel verbeeldt de kunstenaar water?
  • Water is vloeibaar en ongrijpbaar. Hoe en waarom verbeeldt een kunstenaar water en waterschakeringen?
  • Water is soms een inspiratiebron voor kunstenaars, architecten en vormgevers. Wat maakt water tot een inspiratiebron en tot welke vormen of toepassingen leidt dit?
Volgende artikelReactie VONKC op de grote opdrachten van Curriculum.nu
Vorige artikelCAO-VO getekend; gezamenlijke lobby van werknemers en werkgevers volgt in het najaar!