Stand van zaken Beroep Leraar en de Beroepsgroep

Minister Slob heeft op 11 juni 2018 in een brief laten weten dat hij een andere koers kiest voor de uitvoering van de Wet beroep leraar en het lerarenregister. Hij wil eerst werken aan een stevige beroepsgroeporganisatie van leraren, en daarna pas verder met het Lerarenregister. Op 1 augustus is het nieuwe online portfolio voor leraren opengesteld. Het oude vrijwillige lerarenregister van de Onderwijscoöperatie (OC) is gesloten.

Meenemen oude portfolio

Heeft u al een portfolio opgebouwd in dit vrijwillige register van de OC via registerleraar.nl? Uw gegevens uit dit portfolio blijven behouden. U kunt zich bij de nieuwe online omgeving opnieuw aanmelden via DigiD. Tijdens het inschrijvingsproces krijgt u automatisch de vraag of u de gegevens uit uw oude portfolio wilt overzetten in het nieuwe portfolio. Als u hiervoor toestemming geeft, worden uw eerder ingevoerde activiteiten automatisch gekopieerd. Zo worden ze vanzelf zichtbaar in uw nieuwe portfolio en gaan er geen gegevens verloren. U kunt er ook voor kiezen om hier geen gebruik van te maken en met een leeg portfolio te starten. De keuze is aan u.

Meer informatie over de wet en het lerarenregister is te vinden op Rijksoverheid.nl.

In gesprek over de toekomst van de Beroepsgroep

Op woensdagavond 26 september 2018 gingen leraren in het po, vo of mbo in gesprek met Alexander Rinnooy Kan over het toekomstige functioneren van de beroepsgroep, waarover Rinnooy Kan een advies opstelt. Hij doet dat in opdracht van minister Slob van Onderwijs.
Voor het advies sprak Rinnooy Kan al met lerarenorganisaties, leraren en andere betrokkenen. De eerste ideeën die hij daarbij opdeed, legde hij in Utrecht voor aan geïnteresseerde leraren.

Het plenaire deel kun je hier terugkijken.

De presentatie kun je hier downloaden.

Heb je naar aanleiding van de uitzending vragen of ideeën?

Praat mee en stuur een e-mail naar info@vonkc.nl zodat het VONKC-bestuur, in afwachting van het advies Alexander Rinnooy Kan aan de minister, jouw reactie kan meenemen in het vervolgtraject.

Volgende artikelSLO Monitor ‘CKV in perspectief’ - save the date: 21 november!
Vorige artikelCvTE enquête voor nieuwe syllabus 2022 - havo en vwo Kunst en Leven