Studiedag Kunst algemeen op 21 maart 2016

Om inspiratie op te doen en elkaar de fijne kneepjes van theorie en vakdidactiek van de andere kunstvakdiciplines mee te kunnen geven organiseerden de kunstvakverenigingen BDD, VLS en VONKC voor de tweede keer de studiedag Kunst algemeen.

De kunstvakken vertonen veel overeenkomsten maar het vraagt van jullie als examendocenten een disciplineoverstijgende blik om de bijbehorende theorie van beeldende kunst en vormgeving, dans, drama, film en muziek als vanzelfsprekend geheel aan je leerlingen over te brengen. Kom je kennis opfrissen en je blik verbreden en verdiepen!

Interdisciplinair - multidisciplinair - transdisciplinair
Deze tweede studiedag Kunst algemeen gaan we ingegaan op interdisciplinair, multidisciplinair en transdisciplinair werken. Niet alleen de kunstenaarspraktijk verlegt zijn grenzen, ook binnen het onderwijs worden manieren van samenwerken tussen de disciplines verkend.
• In het ochtendprogramma waren twee lezingen die hierover gingen, onder andere met een presentatie van de interfaculteit ArtEZ;
• In de middag waren er twee workshopsrondes van ieder vijf kwartier gepland. Er zijn workshops dans-, drama-, muziek- en filmanalyse, interdisciplinair improviseren;
• De workshopsleiders zijn ervaren collega’s van Kunst algemeen en beeldend-dans-drama-film-muziek en ook studenten van de docentenopleidingen geven acte de présence en interdisciplinair project in het vo;
• Meer informatie over de inhoud van het programma vind je HIER.

Volgende artikelDe kunstvakverenigingen en 2032: onze vakken en curriculumontwikkeling
Vorige artikelExamenthema kick-offs najaar 2015