Enquêteresultaten voor syllabi beeldende vakken HAVO en VWO 2022

Enquêteresultaten voor syllabi beeldende vakken HAVO en VWO 2022

Tijdens bijeenkomsten in mei 2018 over het centraal examen havo 2018, georganiseerd door de vakvereniging VONKC, kwam naar voren dat er docenten beeldende vakken havo zijn die net zoals bij vwo ook graag met een uitgebreider thema zouden werken. Dit was voor het College voor Toetsen en Examens reden om docenten via een digitale enquête over dit onderwerp enkele vragen voor te leggen. Deze enquête is door 88 docenten ingevuld. De resultaten kunt u hier inzien in het verslag:

Verslag enquête opzet nieuwe syllabus beeldend HAVO najaar 2018

De uitkomsten van de enquête zijn toegelicht en besproken tijdens de kick-off-bijeenkomst georganiseerd door VONKC op 30 november 2018. In deze bespreking kwam hetzelfde beeld naar voren als dat uit de resultaten spreekt:

  • de wenselijkheid van de concretisering van de examenstof in de vorm van een basisstofomschrijving,
  • een (meerjarig) thema,
  • een inleiding op het thema in de vorm van enkele teksten en
  • de relevantie van het werken met probleemstellingen bij het thema.

VWO 2022

Dit najaar is een syllabuscommissie beeldende vakken vwo van het College voor Toetsen en Examens gestart om een nieuw thema uit te werken, waarin examenkandidaten tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving vwo (tehatex vwo) in het examenjaar 2022 centraal examen zullen doen. De opzet voor de uitwerking van het thema is voor de start van de syllabuscommissie via een enquête voorgelegd aan docenten tehatex vwo. De resultaten van deze enquête kunt u hier inzien in het verslag:

Verslag enquête opzet nieuwe syllabus beeldend VWO najaar 2018

De uitkomsten van deze enquête zijn ook toegelicht en besproken tijdens de kick-off-bijeenkomst georganiseerd door VONKC op 30 november 2018. In deze bespreking kwam hetzelfde beeld naar voren als dat uit de resultaten spreekt:

  • de wenselijkheid van een inleiding op het thema in de vorm van vier teksten geschreven door één auteur, in plaats van tekstfragmenten uit bestaande literatuur, zoals nu het geval is;
  • relevantie van het werken met probleemstellingen.

Bij de ontwikkeling van de syllabi voor beeldend havo en beeldend vwo voor 2022 zal rekening worden gehouden met de resultaten van beide enquêtes.

Volgende artikelKamerbrief OCW: Verloop en vervolg curriculumherziening primair en voortgezet onderwijs
Vorige artikelJij maakt het onderwijs - Stuur je LOF-aanvraag nu in!