Tips online-lesmateriaal voor het PO via het LKCA

Van het LKCA kregen VONKC en VLS deze overzichten van internetlinks voor het onderwijs! We willen ze graag met jullie delen. De lijsten bevatten voornamelijk links voor het primair onderwijs. Bj de VLS vind je de muzieklijsten. Met dank aan het LKCA vind je bij VONKC deze Lists of Links:

LKCA heeft haar focus en rol voor het veld wat verlegd en publiceert deze lijsten (List of Links) niet meer via haar website maar stelt ze nu graag beschikbaar voor het leren op afstand.

Volgende artikelGeen centrale eindexamens dit jaar in het VO
Vorige artikelVerzameling van digitaal lesmateriaal voor de kunstvakken in PO en VO