Vacature LID voor de vaststellingcommissie VMBO beeldend

Per 1 augustus 2020 ontstaat in de vaststellingscommissie van het College voor Toetsen en Examens de volgende vacature, die op voordracht van de VONKC ingevuld kan worden:

Lid vaststellingscommissie beeldende vakken vmbo (ca. 115 klokuren*)

VONKC is door het College voor Toetsen en Examens verzocht om een nieuw lid voor te dragen ter invulling van deze vacature.

Taakomschrijving:

 • beoordelen van examenopgaven en vaststellen van de centrale examens voor het betreffende vak;
 • adviseren over de normering van de centrale examens van het betreffende vak;
 • meedenken over de constructie-opdracht aan Cito voor de centrale examens van het betreffende vak.

De kandidaat dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • beschikt over een goede vakkennis en -vaardigheid, onder meer blijkend uit een bevoegdheid voor het betreffende vak en onderwijstype;
 • heeft ervaring met en geeft onderwijs aan examenkandidaten in het betreffende vak en onderwijstype;
 • kan goed werken in teamverband;
 • deskundigheid op het gebied van examinering en toetsing is gewenst;
 • is (of wordt voorafgaand aan het solliciteren) lid van VONKC.

Een lid van een vaststellingscommissie moet zijn of haar werk zonder last en ruggespraak kunnen doen. Om die reden is het lidmaatschap van een vaststellingscommissie onverenigbaar met

 • het auteurschap van een les- en/of onderwijsmethode;
 • het lidmaatschap van de constructiegroep van Cito (of recentelijk geweest);
 • het voorzitter- of lidmaatschap van het bestuur van VONKC.

*) Het aantal uren is op dit moment nog een indicatie gebaseerd op het huidige schooljaar.

Informatie over het College voor Toetsen en Examens en de werkzaamheden van een vaststellingscommissie vindt u op www.cvte.nl. Nadere inlichtingen over het werk van de vaststellingscommissie kunt u inwinnen bij bij A. Coenders via tel: 030-2840700 of a.coenders@cvte.nl.

Graag ontvangt VONKC een beknopt curriculum vitae met motivatiebrief van leden die voldoen aan de voorwaarden en geïnteresseerd zijn in deze vacature. Uw sollicitatie kunt u uiterlijk 9 februari 2020 richten aan: Secretariaat VONKC via info@vonkc.nl.

 

Volgende artikelVersterking Cultuureducatie vmbo-vso-pro
Vorige artikelVacature LID voor de vaststellingscommissie kunst (algemeen)