Vacature voor lid vaststellingscommissie beeldende vakken vmbo

Per 1 augustus 2018 ontstaat in de vaststellingscommissies van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) de volgende vacature, die op voordracht van de VONKC vervuld kan worden: Lid vaststellingscommissie beeldende vakken vmbo (ca. 115 klokuren op jaarbasis).

De kandidaat dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Beschikt over een goede vakkennis, onder meer blijkend uit een lesbevoegdheid beeldende vakken voor de doelgroep;
  • Heeft ervaring met en geeft les aan eindexamenkandidaten beeldende vakken vmbo;
  • Is geen auteur of lid van een team van auteurs van een les- en/of onderwijsmethode
  • Heeft belangstelling voor examenopgave;
  • Is geen lid van de constructiegroep van Cito of is recentelijk geen lid van de constructiegroep geweest;
  • De kandidaat (of wordt) lid van VONKC.

Deskundigheid op het gebied van examinering en toetsing is gewenst.

Taakomschrijving:

  • Meedenken over de constructie-opdracht aan Cito voor de centrale examens van het betreffende vak;
  • Beoordelen van examenopgaven en vaststellen  van de examens voor het betreffende vak;
  • Adviseren over de normering van de examens voor het betreffende vak.

Voor dit werk is een taakvergoeding beschikbaar.
Indien de werkzaamheden verricht kunnen worden binnen de aanstelling van de onderwijsinstelling, kan een lid voor circa 115 klokuren *) op jaarbasis vrijgesteld worden van werkzaamheden bij de onderwijsinstelling, waar hij/zij werkzaam is. Dit heeft onze voorkeur, maar indien dit niet mogelijk is, kan een passende vergoeding aan het lid zelf worden uitbetaald.

*) Het aantal uren is op dit moment nog een indicatie gebaseerd op dit schooljaar.

Informatie over het CvTE en de werkzaamheden van een vaststellingscommissie vindt u op www.cvte.nl. Nadere inlichtingen over het werk van de vaststellingscommissie kunt u inwinnen bij dhr A. Coenders, clustermanager kunstvakken vmbo, via tel: 030-2840700 of info@hetcve.nl.

Nadere inlichtingen over de aanstelling kunt u inwinnen bij mw. S. Schoonheim, tel: 030-2840705

Graag ontvangt VONKC een beknopt curriculum vitae met motivatiebrief van leden die voldoen aan de voorwaarden en geïnteresseerd zijn in deze vacature. Uw sollicitatie kunt u uiterlijk 15 mei 2018 richten aan: Secretariaat VONKC, Kluppelshuizenweg 32, 7608 RL  Almelo, info@vonkc.nl.

 

Volgende artikelWedstrijd beeldende vakken vmbo’ers 3e klas
Vorige artikelWerkdruk in het VO? Tweet met #voonderdruk