Valideringsbijeenkomst Opleidingsprofielen kunstvakdocentenopleidingen

Op woensdag 7 maart was een delegatie van VONKC aanwezig op de bijeenkomst van het KVDO. Een nieuwe set opleidingsprofielen voor de HBO docentenopleidingen lag voor om gevalideerd te worden door het werkveld.

VONKC heeft samen met een afvaardiging van de BDD en Dansbelang de afgelopen tijd regelmatig vooroverleg gevoerd met het KVDO over deze opleidingsprofielen en dan met name over het standpunt van VONKC over de ongegradeerde bachelor voor docenten in de kunstvakken. VONKC wil de reguliere Bachelor/Master-structuur ingevoerd hebben.

Het overgrote deel van de aanwezige werkveldvertegenwoordigers (zo'n 70 collega's) heeft de profielen die voorlagen gevalideerd. De aanpassingen die zijn gemaakt worden herkend en van belang geacht voor de opleidingen. De definitieve versie plaatsen we hier zo spoedig als mogelijk.

Daarnaast is een agenda vastgesteld die de komende tijd verder moet worden besproken in het driehoeksoverleg: opleidingen, werkveld en werkgevers. Belangrijk punt op deze agenda is de positionering van de docent in de kunstvakken in het reguliere onderwijs (gradering). Dit betekent dat binnenkort de gesprekken hierover verder worden voortgezet. VONKC bereidt zich hierop voor en zal jullie op de hoogte houden.

Volgende artikel1e Consultatiefase Curriculum.nu van start! Eerste tussenproducten voor feedback on line
Vorige artikelMaartmededelingen examens kunstvakken havo en vwo 2018 en de concept-syllabi kunst 2020