Vastlegging portfolio’s CPE vmbo Beeldende vakken door Cito-fotograaf

Beste docenten, in het kader van een onderzoek naar een nieuw beoordelingsmodel hebben wij uw hulp nodig. Wij zoeken docenten die CPE portfolio’s ter beschikking willen stellen. Bent u een van hen? Wat wij van u vragen is om de portfolio’s van het CPE vmbo Beeldende vakken 2018 van uw leerlingen ter beschikking te stellen.

Ook dient er ruimte beschikbaar te zijn op school om de portfolio’s vast te leggen. Op een nader, samen met u te bepalen datum vóór de zomervakantie 2018, zal een fotograaf namens Cito de portfolio’s op uw school komen fotograferen. Het gaat ons om het volgende per leerling:

  • het ingevulde opdrachtenboekje,
  • de schetsen, studies en proefjes en
  • eindwerkstuk(ken)
  • scores (eerste en tweede corrector)

Het opdrachtenboekje willen we graag als pdf scannen, daarom willen we deze graag meenemen en later aan de school retourneren.
Mogelijk worden de gefotografeerde portfolio’s, weliswaar anoniem, openbaar gemaakt. Wij vragen u om aan de kandidaten te vragen of zij hiertegen bezwaar hebben.
Wij realiseren ons dat het een drukke periode is, toch hopen we dat u ons meteen mailt om deel te nemen!

Mail uw reactie naar: annick.vanbeukering@cito.nl

Vermeld daarbij:
• de discipline: tekenen, handvaardigheid, textiele werkvormen of audiovisueel
• het aantal leerlingen
• naam en adres van de school

Fijn wanneer u deze oproep deelt met uw vakcollega’s!

Met hartelijke groet,
Annick van Beukering
Toetsdeskundige beeldende vakken vmbo

Volgende artikelHAVO - TeHaTex 2019: thema WATER en periode middeleeuwen
Vorige artikelWedstrijd beeldende vakken vmbo’ers 3e klas