Verdiepingsfase Onderwijs2032: LERAREN WILLEN DE HOOFDROL IN CURRICULUMONTWIKKELING

Geef leraren verantwoordelijkheid, ruimte en tijd voor curriculumvernieuwing als een continu proces. Het onderwijs houdt dan als vanzelf gelijke tred met belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen.

Op deze manier ontstaat van onderop een breed gedragen curriculum vanuit een betrokken beroepsgroep.

Dit is de uitkomst van de verdiepingsfase Onderwijs2032, waarin de Onderwijscoöperatie een brede dialoog onder PO- en VO-leraren heeft gevoerd.
De Onderwijscoöperatie organiseerde de afgelopen vijf maanden als representant van de beroepsgroep leraren een brede dialoog. Leraren werden uitgenodigd om via online dialogen, focusgroepen en diverse bijeenkomsten met elkaar in gesprek te gaan over twee centrale vragen:

  • geeft het advies van Platform Onderwijs2032 de juiste richting voor een nieuw curriculum?
  • hoe kunnen en willen leraren invulling en uitvoering geven aan een nieuw curriculum?

Op de eerste vraag is geen eenduidig antwoord te geven. Het beeld dat naar voren komt uit de dialoog is te breed en te divers. Het antwoord op de tweede vraag is wél eenduidig: leraren willen graag een veel steviger rol in curriculumontwikkeling of -vernieuwing.
Leraren hebben een scherp idee onder welke voorwaarden dit continue proces moet worden ingericht en welke partij voor wat verantwoordelijk is. Om de kracht van leraren en de beroepsgroep optimaal te benutten, komen de bevraagde leraren tot vier aanbevelingen: 

  • Zorg voor een continue dialoog onder leraren. Begin daarbij in de teams op scholen.
  • Verbind de dialoog op scholen met de ontwikkeling van landelijke doelen.
  • Laat de overheid de dialoog faciliteren.
  • Neem de tijd voor curriculumontwikkeling.

Uit de brede dialoog en de aanbevelingen blijkt grote betrokkenheid van leraren. Daarbij is voor de beroepsgroep glashelder dat curriculumontwikkeling geen tijdelijk project is met een einddatum, maar een continu proces waar leraren serieus bij betrokken willen zijn. Het moet dan ook een vast onderdeel zijn van hun takenpakket en hun werktijd. Om dat te bewerkstelligen, ontbreekt het op dit moment nog aan tijd en middelen.

Met dit advies onderstreept de Onderwijscoöperatie het belang van een formele rol van de beroepsgroep in curriculumontwikkeling. Ook bij de uitwerking van de vier aanbevelingen verdienen leraren een belangrijke rol.

Advies Onderwijscoöperatie Verdiepingsfase Onderwijs2032

Begeleidende tekst bij aanbieding aan staatssecretaris Dekker 17 november 2016

Een overzicht van alle activiteiten die tijdens de brede dialoog met leraren in de Verdiepingsfase hebben plaatsgevonden, de verantwoording van de gekozen methodieken en alle opbrengsten is te vinden op: https://onderwijscooperatie.nl/onderwijs2032/

De Onderwijscoöperatie is de beroepsorganisatie van, voor en door de leraar en wordt gevormd door de grootste onderwijsvakverenigingen, AOb, CNV Onderwijs, Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs en de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (gezamenlijk bijna 200.000 aangesloten leden).

Volgende artikelVraag een Quickstart Medezeggenschap aan!
Vorige artikelTalis 2018 - Lessen van over de hele wereld